رابطه عاطفی- قسمت سوم
رابطه عاطفی- قسمت سوم

رابطه عاطفی
قسمت سوم

قانون جذب به چه معناست؟!

قانون جذب هر یک از ما براساس تعادلی که در هر لحظه در جهان هستی جاری و ساری است ، واقع می گردد.
تصور کنید وارد جزیره ای خالی از سکنه شده اید و شما تنها انسان آن جزیره هستید. بعد از گذشت مدتی که تنها زندگی کردید ، فردی را می بینید که کاملا شبیه شماست…
در آن لحظه چه حسی دارید؟ رفتار شمـا در آن لحظه چگونه خواهـد بود؟
احتمالا حس می کنید دیوانه شده اید و قطعا خواهید ترسید و فرار خواهید کرد.
حال اگر این فرد با شما در یک نقطه مثلا شکل گوش یا فرم بینی تفاوت داشته باشد ، چه؟!
در این صورت ترس شما به مراتب کمتر شده و دیگر از او فرار نخواهید کرد و حتما برای شناخت بیشتر و کشف این تفاوت با او تعامل برقرار می کنید.

حال فکر کنید نفر دومی وارد می شود که علاوه بر فرم گوش ، فرم انگشتان دستش نیز با شما متفاوت است.
قطعا تعامل شما برای شناخت این تفاوت بیشتر و جذابتر از فرد اول می باشد.
حالا در نظر بگیرید گه ۷ میلیارد نفر به آن جزیره وارد می شوند که هر فرد تفاوت بیشتری با نفر قبلی دارد تا ۷ میلیاردمین نفر که متفاوت ترین فرد با شماست.
قطعـا شـناخت این حوزه کامـلا متفـاوت از شمـا برایتـان جذابتــر از همه ۶/۹۹۹/۹۹۹/۹۹۹ نفر قبلی خواهد بود.
بر این اساس هر میزان فرد مورد تعامل شما ، متفـاوت تر از شمـا باشـد ، به دلیـل همین تفاوت ها در نظر شما جذاب تر خواهد بود و بر اساس زندگی نکرده خود ، حوزه تعاملتان با وی گسترده تر خواهد شد.

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)