عزت نفس، حرمت نفس، اعتماد به نفس
عزت نفس، حرمت نفس، اعتماد به نفس

عزت نفس ، حرمت نفس ، اعتماد به نفس

✳️عزت نفس :
عزت نفس عزیز بودن وجود است ، عزیز بودنی که به هیچ چیز وابسته و مرتبط نیست ، همین که انسانم پس عزیزم.
ایمان حقیقی به اینکه روح الهی هستیم و درونی بودن این آیه شریفه : وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی ( حجر : ۲۹)

ما نگین جهان هستی هستیم ، گوهر وجودی ما از روح الهی دمیده شده است.

✳️حرمت نفس:

حرمت نفس در قدم بعدی و بعد از عزت نفس قرار دارد.
حرمت نفس یعنی من لایق و سزاوار بهترین احترام ها هستم . انسانی که حرمت نفس دارد حتی کوچکترین توهین ها و تحقیرها را سزاوار خود و حتی سایر انسانها ندانسته زیرا به حقیقت وجودی وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی رسیده است.

✳️اعتماد به نفس:

هرکاری که با تمامیت وجودم و در مسیر حرکت به سمت متبلور ساختن گوهر وجودی خویش انجام دهم اعتماد به نفس است.
یعنی من میخواهم خداگون باشم.
قُلْ إِنَّ صَلاتی‏ وَ نُسُکی‏ وَ مَحْیایَ وَ مَماتی‏ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ ( انعام :۱۶۲)
هر کاری و قدمی که برمی‌دارم در مسیر تعالی الهی و خداگون بودن من است.

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)