منظور از نفس در ” اعتماد به نفس ” چیست؟
منظور از نفس در ” اعتماد به نفس ” چیست؟

مقوله اعتماد به نفس

سوال : منظور از نفس در ” اعتماد به نفس ” چیست؟

✳️آنچه در تعریف اعتماد به نفس گفته شد:

هرکاری که با تمامیت وجودم و در مسیر حرکت به سمت متبلور ساختن گوهر وجودی خویش انجام دهم اعتماد به نفس است.

در تعریف مراتب نفس داریم :

♦️نفس لوامه
نفس ندامتگر انسان ، رویکرد رو به گذشته دارد.

♦️نفس اماره
امر به آینده دارد ، رویکرد آینده دارد.

♦️نفس مطمینه
انسان به یک اطمینان و آرامش رسیده است.
رویکرد زمان حال دارد.

نفس در “اعتماد به نفس” همان “من” است.
“من”ای که روح الهی دارد.
سه حوزه ذهن، جسم و روح را همزمان با حضور ذهن کل‌نگری که سه حوزه (ذهن ، جسم و روح ) را همزمان لحاظ می‌کند و در مجاورت ذهن معنا پیدا می‌کند.
همان ” من”ای است که فارغ از گذشته و آینده، در زمان حال و در مسیر صراط مستقیم گام بر‌می‌دارد.

هر لحظه این موضوع را در طی طریق خود لحاظ نماییم؛ که براساس “نفخت فیه من روحی” انتخاب اصلح نماییم و برای خود یادآور نموده که ما انسانیم، ( نه حیوان و فرشته ) بلکه ما انتخابگریم در مسیر انتخاب اصلح و تعالی خود در زندگی.

از جمادی مردم و نامی شدم
وز نما مردم به حیوان برزدم
مردم از حیوانی و آدم شدم
پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم
حملهٔ دیگر بمیرم از بشر
تا بر آرم از ملایک پر و سر
وز ملک هم بایدم جستن ز جو
کل شیء هالک الا وجهه
بار دیگر از ملک پران شوم
آنچ اندر وهم ناید آن شوم

“مولانا”

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)