کهن الگوی دلقک ۳ (Clown)

در باور عمومی دو نوع دلقک وجود و شکل یافته است. یکی دلقکی که چهره اش را رنگ می کند (نماد و سمبل رنگی کردن واقعیت جهت طیفی دیدن وقایع، از آنجا که انسان ها به دلیل نگرش دوالیستیک یا سیاه و سفیدشان قادر به تشخیص طیف رنگی موجود در مسایل و رویدادهای پیش پایشان نیستند) و شما را با حرکات شیرین و بامزه خود به وجد و خنده می آورد.


و دیگری دلقکی که ترسناک است و در داستان ها جانب شر را می گیرد که نمونه بارز آن در داستان بت من (Batman) مشهود است و با استفاده از شوخی ها و ابزار سرگرمی خود، به آسیب قهرمان داستان ومی پردازد و خیر را به تعویق می اندازد (به دلیل شوخ بودنش و بازی گرفتن همه چیز، قهرمان را گیج و سردرگم می کند و با توجه به اینکه در همان حوزه شر هم که باشد دیدگاه طیفی دارد  و ملون است، از این روش برای دستگیر کردن و به بن بست رساندن قهرمان استفاده می نماید).

جالب ترین نمونه دلقک ها، دلقک های درباری هستند که وظیفه خطیری را بر عهده می گیرند و به فرمانروا و پادشاه سرزمین شان نزدیک شده و با ساده لوحی و لودگی خود، نکات ظریفی را جهت اداره امور مملکت و حتی زندگی پادشاه به او متذکر و یادآور می شوند. از آنجا که اطراف پادشاهان، حکمرانان و فرمانروایان مملو از افراد درباری می باشد که کوته نظر هستند و جز وضع حال کنونی و مرفه خود قادر و علاقه مند به درک شرایط مملکتی و حکومتی نمی باشند و یا افراد چاپلوس و فرومایه ای هستند که معمولاً  انگیزه شان در راستای رسیدن به اهداف شخصی از جمله رسیدن به جاه و مقام و ثروت و یا حتی از بین بردن جایگاه شخص مورد خصومت شان می باشد است، نیاز به یک شخص صادق و تیزبین با درک و فهم بالا، جهت انتقال مسایل جاری قلمرو پادشاهی محسوس و قابل تعمق و تفکر است. دلقک درباری تلخ ترین ، سخت ترین ، عمیق ترین و سنگین ترین حقایق را تحت لفاظ شوخی و خنده و سربه سر گذاشتن و سرگرم کردن پادشاه در نهایت ظرافت به او منتقل کرده و متذکر می گردد. و پادشاه نیز با اینکه از شنیدن نقص ها و ایرادات اش از زبان دیگری می رنجد ولی با توجه به بامزگی که دلقک در این انتقال آگاهی با خود همراه می کند، شاه را به وجد می آورد و شاه نیز از اینکه کسی را در کنار خود دارد که می تواند بی دغدغه با او از مسوولیت سنگین اش سخن بگوید و او نیز بدون نیش و زخم و آسیب زدن همواره با او همزبان شده و در حین مکالمات و محاورات روزانه شان با توجه به شناختی که از پادشاه دارد  او را راهنمایی و مشاوره می دهد و در عین حال جایگاه فرمانروایی و بالا به پایینی پادشاه نیز با توجه به حاکم بودن پادشاه و حق انتخاب و اختیار عمل او در شنیدن و عمل کردن به نصایح دلقک حفظ می شود.


نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)