طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده (۴)

مطلقا بی عمل است و حتی در اموری که کاملا شخصی بوده و جزو حوزه امن خودش نیز محسوب می گردد ، تمایل به انفعال و بی عملی همیشگی دارد.و هیچگونه انگیزه ای برای اینکه به صرافت عملی بیفتد نداشته و به راحتی اجازه می دهد که حتی در مورد خصوصی ترین امور کاملا شخصی جزو حوزه امن شخص اش نیز، دیگران برایش تصمیم گیری و عمل نمایند و مسؤولیتش را برعهده گیرند و او صرفا لقب مطیع محض آنان را با خود داشته باشد.

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده

مطلقا بی عمل است و حتی در اموری که کاملا شخصی بوده و جزو حوزه امن خودش نیز محسوب می گردد ، تمایل به انفعال و بی عملی همیشگی دارد.و هیچگونه انگیزه ای برای اینکه به صرافت عملی بیفتد نداشته و به راحتی اجازه می دهد که حتی در مورد خصوصی ترین امور کاملا شخصی جزو حوزه امن شخص اش نیز، دیگران برایش تصمیم گیری و عمل نمایند و مسؤولیتش را برعهده گیرند و او صرفا لقب مطیع محض آنان را با خود داشته باشد.

این مطلب ریشه در عدم مسؤولیت پذیری دارد و بعنوان مثال در مورد دختر خانمی مصداق دارد که به سن ازدواج رسیده و بعد از تأیید خانواده باید نظر نهایی را بدهد و بله را بگوید ولی وی کاملا امتناع می کند و می گوید هر چی شما بگویید تا مسؤولیتی بر عهده نگیرد و به محض اینکه اولین و کوچکترین مسأله ای پیش بیاید که حتما پیش می آید، مسؤولیت را از عهده خود ساقط کرده و می گوید شما خواستید. این عدم مسؤولیت پذیری از کودکی در وی نهادینه شده است کما اینکه دیده شده دختر در سنین نوجوانی حتی خودش به تنهایی به حمام نرفته و یا لباس و کفش خود را انتخاب نمی کند. و البته مادران این دختران در همزمانی از حوزه دلسوزی ویا سلطه طلبی بر دختر خود و همچنین روحیه کنترلر بودن، اجازه انتخاب به وی نمی دهند. این مادران دانا و توانا بوده و می دانند که دختران خود به خوبی ایشان قادر به انجام کارها نمی باشند و ایشان باید مجددا کار انجام گرفته توسط دخترانشان را انجام دهند ، پس از دیدگاه خود برای اجتناب از دوباره کاری ، مسؤولیتی را که باید به دختر خود محول کنند، از ابتدا سریع و کامل خودشان انجام می دهند و بدین ترتیب اجازه هیچگونه تجربه ای به ایشان نمی دهند. البته همانطور که اشاره شد کنترلر بودن مادر و انفعال دختر کاملا در همزمانی می باشد. نکته قابل توجه در این مقوله این است که هنگامیکه هر کدام از ما در شروع پروسه راه رفتن بارها و بارها زمین خورده ایم و اگر دیگران و اطرافیانمان نگران زمین خوردنمان بودند و از سر مثلا دلسوزی اجازه راه رفتن و در پی آن زمین خوردن به ما نمی دادند ،  در حال حاضر هیچ کس قادر نبود روی دو پای خود راه برود.

روند سازنده ایجاد مسؤولیت پذیری به این شکل است که مادر از کودکی به فرزند خود اجازه انتخاب لباس هایش را داده و هر چند که فرزندش انتخاب نامناسب داشته باشد ، نادیده گرفته و اجازه دهد وی با این پروسه کم هزینه ، انتخابگری را آموخته و نیز مسؤولیت انتخابهایش را بپذیرد و لا غیر باید در پروسه های سنگینی مانند ازدواج این تجربه را داشته باشد که بعضا بدلیل نابلد بودن در این حوزه ،ناگزیر از پرداخت بهای سنگینی می گردد.

 

 

download

 

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)