طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده (۲)

براساس امنیت تدارک و تامین شده برای خودش ، همه دیگران را مورد قضاوت قرار می دهد و ملاک و معیار سنجش سایرین صرفا بر اساس امنیتی است که دریافت می نماید.

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده

براساس امنیت تدارک و تامین شده برای خودش ، همه دیگران را مورد قضاوت قرار می دهد و ملاک و معیار سنجش سایرین صرفا بر اساس امنیتی است که دریافت می نماید.

مطلب فوق بیانگر قیاس مع الفارق است. از آنجاییکه پذیرنده امنیت در هرم امنیت منحصر بفرد بوده و جایگاه خاص خود را دارد ، حال اگر جایگاه و ارتباط خود را با متولی امنیت معیار و ملاک سنجش و قضاوت دیگران قرار دهد ، مقایسه بی جا و غیر سازنده انجام داده است. بعنوان مثال در یک شرکت اگر آبدارچی خود را با قائم مقام مدیر عامل مقایسه کند ، در واقع قیاس مع الفارق انجام داده است. که این مقایسه کاملا غیرسازنده می باشد چرا که حتی خداوند هم میان بندگانش فرق می گذارد ، که همان مبحث شفاعت است . بطور کلی براساس فردیت انسانها ، همگی منحصر بفرد بوده و هر گونه قیاسی با دیگری باطل می باشد.

166923_307372219273540_906643219_n

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)