طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۶)

به نحوه و چگونگی تعامل پایین به بالا یعنی از سمت دریافت کننده امنیت به سوی تدارک دهنده امنیت آگاهی ذاتی و بالفطره و وجدان شده دارد و در عالیترین سطوح این تعامل را انجام می دهد.

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده:

  • به نحوه و چگونگی تعامل پایین به بالا یعنی از سمت دریافت کننده امنیت به سوی تدارک دهنده امنیت آگاهی ذاتی و بالفطره و وجدان شده دارد و در عالیترین سطوح این تعامل را انجام می دهد.

مطلب فوق بدین معناست که پذیرنده امنیت هیچگاه باعث رنجش متولی امنیت خود بیش از آن زحمتی که متولی امنیت برای تدارک امنیت وی متحمل می شود ، نمی گردد . این مطلب فلسفه مقوله تمکین یا عدم نشوز و مبحث اجازه گرفتن در هرم خانواده می باشد. لازم به ذکر است که در کلیه هرم ها این مبحث صادق می باشد. بعنوان مثال کارمندی که قصد خروج از محل کار خود را دارد ، باید حتما اجازه بگیرد. در صورتیکه کارمندی برای کار شخصی از محل کار خارج می شود حتما و حتما باید اجازه خروج گرفته و برگه مرخصی ساعتی امضا کند . در این صورت هر مساله ای خارج از محیط کار برای وی پیش آید خودش پاسخگو بوده و مسؤولیتی متوجه کارفرما نمی باشد.

توضیح بیشتر اینکه در عربی واژه نشوز به معنای زمین بلند می باشد که آب آن را فرا نمی گیرد. در زمین های کشاورزی که به روش غرق آبی ، آبیاری می شوند ، قسمتهایی که توهم بلندی دارند ، آب به آنها نرسیده و محصول روی آنها رشد نمی کند . در این قسمتها زمین اصطلاحا ناشزه نامیده می شوند. بنابراین این قسمتها که توهم بلندی داشته اند ، متضرر شده اند چراکه آب به آنها نرسیده و سیراب نشده اند و محصول روی آنها رشد نمی کند. حال این مطلب در کلیه هرم ها ،چه هرم خانواده ، چه هرم های کاری و هرم استاد و شاگردی صادق می باشد.

در هرم خانواده شوهر برای عدم نشوز همسر خود ابزارهایی دارد که در قرآن به آنها اشاره شده است . یکی از بدترین تنبیه ها برای خانم ، دوری جستن شوهر از بستر وی می باشد . چراکه چه تنبیهی برای یک خانم سنگین تر از اینکه متوجه شود برای همسر خود مطلوبیت ندارد. خانم در هنگام نشوز انتخابگر رفتار و عمل خود نیست و در واقع نمی داند و متوجه نیست که چه عملکردی دارد. در هنگام نشوز و لجبازی در واقع غرایز و عواطف و احساسات حاکم بر کل وجود شده و حوزه سر و عقل و منطق حکمفرما نیست و فرد در این مواقع از حوزه جسم ذهن عمل می کند و بطور خلاصه رفتار از بعد حیوانی وجود وی صادر می گردد. از این رو متولی امنیت قادر نیست با حوزه سر با وی تعامل نموده و ناچار به تعامل با بعد حیوانی وجود همسر خود می باشد و طبق آیات قرآن مرحله به مرحله باید تنبیهات را اعمال نماید تا او را به خود آورده و همسر مجددا نشوز را کنار گذاشته و تمکین نماید.

اگر همسر از متولی امنیت خود تمکین نکند درحقیقت نقض غرض اتفاق افتاده است . چراکه فلسفه ازدواج برای خانم دریافت امنیت و برای مرد بچه دار شدن است که نماد بچه دار شدن سکس می باشد. حال همانگونه که اگر خانمی از شوهر خود امنیت (حداقل خوراک و پوشاک و مسکن و نفقه درخور) دریافت نکند، می تواند نزد حاکم شرع رفته و درخواست طلاق نماید و حاکم شرع نیز حکم طلاق وی را جاری می کند، اگر همسری نیز از شوهر خود تمکین نکند ، مرد مختار است که وی را طلاق دهد. این مطلب (عدم تمکین همسر) در خانواده و کل جامعه حکم بیماری مسری واگیردار فراگیر را دارد ، چراکه فرزندان خانواده تصور می کنند که عدم تمکین امری عادی است و از این تصویر، الگوبرداری کرده و بعدها در زندگی خانوادگی خود همین روند را اعمال می نمایند و بدین ترتیب بنیان خانواده سست می شود.

582807_441765829201773_1935751387_n

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)