طرح درس رفتار با کودک (۴) : بی منت کردن

از والدینم خیری به من نرسیده و به جز یک سری موارد نا مطلوب و دوست نداشتنی و ناپسند، که از ایشان یعنی پدر و مادرم به من به ارث رسیده ، مورد دیگری سراغ ندارم .

از والدینم خیری به من نرسیده و به جز یک سری موارد نا مطلوب و دوست نداشتنی و ناپسند، که از ایشان یعنی پدر و مادرم به من به ارث رسیده ، مورد دیگری سراغ ندارم .

 هر انسانی از بدو تولد  ،در ناخودآگاهش خاطره ای از آرکی تایپ پدی و آرکی تایپ مادر دارد. بطور اجمالی، آرکی تایپ پدر ، یا همان پدر آسمان، ایده آل و نهایت مطلوبِ یک انسان، از پدری است نهایت قدرتمند که مطابق میل و دل خواستۀ او رفتار می کند. همچنین آرکی تایپ مادر بطور خلاصه ، مادر زمین است با عشقی بی پایان ، حمایت و ارتزاق بی نهایت و همیشگی و بی قید و شرط .

ولی در حقیقت ، همه مادر ها و پدر ها ، خود دارای  کاستی ها و نقصان هایی هستند که خواسته و ناخواسته ، آگاهانه و غیر آگاهانه  ،در تعامل با فرزندشان ، تبعات سازنده و یا غیر سازنده ای خواهد گذاشت .

بسته به میزان این مغایرت ، بین پدر آسمان و مادر زمین ، و آنچه والدین حقیقی در دنیای واقعی هستند، عقده ای در درون کودک شکل می گیرد، که والدین من خوب و دوست داشتنی و تمام و کمال  ،و آنچه من می خواهم نیستند !!

  انگشت اتهام را به سوی آنها نشانه رفتن و آنان را بابت نا آگاهی هایشان ملامت کردن ، نشانه ای از توقع و ناسپاسی ما است .

از طرفی اگر دقت کنیم در خانواده هایی با چند فرزند ، حتی با اختلاف سنی بسیار  کم، رفتار والدین با هر یک از فرزندان متفاوت است . این مطلب به ما نشان می دهد علاوه بر تیپ شخصیتی و سطح آگاهی والدین در تعامل با فرزندان ، تیپ شخصیتی و رفتار ها و شخصیتِ خود فرزندان ، عامل تاثیر گذاری در تعامل ِ فی ما بین به شمار می آید .

برای شفاء دادن این مسئله در درونمان ، بخاطر بیاوریم که ما خود ، انتخابگر این تجربه و حضور فیزیکی در این دنیا به واسطه این والدین بوده ایم . در پذیرشِ انتخاب های خود باشیم و با ایجاد تعامل سازنده با خانواده خود و دیگران ، با کسبِ درس تجربه، رشد کرده و متعالی شویم . ان شاالله

image-89c56675b033ea9cb7bbb11e0ef03611e0a08640f0f2c6a2ca1b30497a988368-V[1]

در قضاوتهایمان در مورد اطرافیان و افرادی که به نوعی تجربه مشترکی با ما دارند ، دقت کنیم ، زیرا که قانون جذب بر همه این گونه تعاملاتمان حاکم و جاری و ساری بوده و قطعأ هیچگاه ما را از آن گریزی نیست ، . . .

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)