طرح درس رفتار با کودک (۳) : جلب توجه و دوست داشتنی بودن

غالباً عکسی از خودم بکــگِراند گوشی موبایل و یا لبتابم می باشد و یا پرتره ای از خودم را روی میز کار و یا کتابخانه و داخل اتاق و یا بر دیوار اتاقم می آویزم و این حس خوبی به من می دهد .

 غالباً عکسی از خودم بکــگِراند گوشی موبایل و یا لبتابم می باشد و یا پرتره ای از خودم را روی میز کار و یا کتابخانه و داخل اتاق و یا بر دیوار اتاقم می آویزم و این حس خوبی به من می دهد .

برخی از ما در محیط پیرامونمان همواره تصاویری از خود را داریم،  در اتاق خواب ، دیوار های منزل  ،محل کار ، بک گراند لب تاب ، گوشی و … ، اگر جمله فوق و مواردی که عنوان شد در شما صادق است ، نیاز به بررسی بیشتری داریم !

چه زمانی ما مطلب یا موضوعی را بارها چک می کنیم ؟ زمانیکه از صحت آن اطمینان نداریم

زمانیکه من بارها در طول روز و به عناوین مختلف و به هر بهانه ای ، تصاویر خود را تماشا می کنم ، به این معنا است که از اعماق درون خودم ، از مطلوبیت خود اطمینان ندارم .

زمانیکه فرد بالغی چنین رفتاری دارد ،غالباً نشاندهنده این است که د رکودکی به اندازه مورد نیازش تایید ظاهری نگرفته است و یا مرتب از جانب دیگران از نظر سیمای ظاهری مقایسه شده است و …  ، و عملاً از لحاظ تائید ظاهری سیراب نشده است.

اینگونه تشنه ماندن، می تواند ناشی از کم توجهی والدین ، و یا نیاز زیاد کودک ناشی شده باشد. در هر صورت وجود این کودک به اندازه کافی از جهت تائید های زیبایی تغذیه نشده است.

برای شفاء این مسئله در روح و روان، بایستی قبل از هر چیز آکاه باشیم که زیبایی ِاصیل و حقیقی ، مربوط به شخصیت و اخلاق هر انسانی است . زیبایی مقوله ای نسبی است . مسلماً افرادی را دیده اید که علی رغم ظاهر فیزیکی زیبا، حسِ خوبی را به شما منتقل نمی کنند و از دید شما زیبا نیستند،  و افرادی که با معیار های زیبا شناختی ، زیبا محسوب نمی شوند ولی روحِ زیبای آنها ، اخلاق خوب و حسنِ رفتارشان، باعث شده تا شما همواره آنان را زیبا ببینید.

اینکه کسی از دیدن تصویر خود احساس ناخوشایند بگیرد و خود را زشت و پر از ایراد ببیند ، ناشی از عدم ارزش بخود عمیق درونی است ، و اینکه کسی شیفتۀ تصاویر خود باشد و افراط گونه در حیط زندگی از آنها استفاده کند، هر دو ناشی از عدمِ درک ما از مقوله عزت نفس و واقع بینی نسبت به وجود است.

در کالبد هر یک از ما روح الهی دمیده شده و ارزشمند هستیم ، زمانیکه تعادل در این زمینه در ما برقرار باشد،  هر زمان که تصویری از خود میبینیم لذت می بریم، و با رشد ابعاد مختلف وجودی مان زیبا خواهیم بود و نیازی به انواع آرایش ها و کارهای غیر طبیعی برای پنهان کردن درونمان نخواهیم داشت .

securedownload

ایجاد تفاوت از هر طریقی و به هر روشی ، و به هر قیمتی ، عملی بسیار نا بخردانه و غیر عقلانی است ، همینگونه که هر جور هستیم ، متفاوتیم ، و نیازی به ایجاد تفاوتهای ظاهری ، و به هر شکل نیست ، . . .

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)