عاشقانه ها و عارفانه ها (۱)

خشم، غیبت، معجزه

“خشم”

هر اندازه که بخواهیم جهان هستی را کنترل کنیم خشمگین میشیم…و خشم در واقع مغایرت هر لحظه از توقعی است که من دارم برای کنترل یک موجود با موقعیت فعلی آن….
مثلا من (براساس دل و غرایزم ) توقع دارم که موجودی هم اکنون در نقطه a باشد… در حالی که در واقعیت در اون لحظه تو نقطه a’ قرار گرفته است، به اندازه مغایرت نقطه a و a’ که ناشی از دل و احساسمه ….نه ذهن تحلیلگرم در من خشم ایجاد میشود…. و به همون اندازه که خشم دارم ، از آرامش محروم میشوم….

image-62eaffd8253f5e667eb925b8d953039d2b803180dcdabd2d7fa550ad26a14c4a-V

“غیبت”
“أتدرون ما الغیبه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذکرک أخاک بما یکره”
(غیبت: ضرری است که به آبروی برادر دینی مان لطمه وارد می کند)
غیبت کردن همانند خوردن گوشت برادر مرده مان است…
مُرده : چون در آن لحظه حضور ندارد تا از خود دفاع نماید
برادر: همگی خواهرو برادر دینی هستیم
گوشت: نمادی است از آگاهی شخص غیبت شونده
خوردن: نمادی است از مال خود کردن چیزی که مالک و صاحب آن نیستیم….

image-2215329c5a64f4a35cfc9420931a7d2ce979b4000ebf3aa1c63effe8e18f4a62-V

” معجزه”
( معجزه : کاری که انسان از انجام آن عاجز و ناتوان است)
معجزه در هر لحظه و در هر سطحی در زندگی ما جاری و ساری است،و ما در هر حالتی و در هر لحظه معجزه را در زندگی مان تجربه می کنیم و دیگران اطرافمان هم….
به عنوان مثال حتما لازم نیست که قلبمان از کار بیفتد و دوباره شروع به زدن کند تا از نظرمان معجزه ای اتفاق افتاده باشد…. همین که قلبم در هر لحظه در حال زدن است این خود یک معجزه است….

” هر لحظه من، معجزه زندگی من است…”
“من، پس هستم”

image-93f9b061a054103593f960c503458f0df9117f451ad560b9157ef2e377197080-V

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)