سفرقهرمانی زن ۳

صادق باشیم یا دروغ بگوییم ؟

متعهد و وفادار باشیم یا خیانت کنیم ؟

بر اساس اصول خویش حرکت کنیم و یا اینکه راه دیگران را از پی بگیریم ؟

تحصیل کنیم و شاغل باشیم یا خانه دار و در پذیرش متولی امنیت ؟

باردار شویم یا کم مسئولیت تر زندگی کنیم ؟

بچه را به دنیا بیاوریم یا سقط جنین کنیم ؟

رابطه را ترک کنیم و یا آن را بسازیم ؟

تسلیم و پذیرا شویم و یا مقاومت کنیم و بجنگیم ؟

ازدواج کنیم و یا خود را در فضای امکان همچنان حفظ کنیم ؟

غده موجود در بدنمان را معالجه و تیمارکنیم و یا سرخوشانه بی تفاوتی از خود بروز دهیم؟

غرایز و عواطف تحریک شده ام را مدیریت کنم و یا خود را وضعیت فعلی به دست آن بسپارم ؟

image870_278154515_std

همواره بودن بر سر سه راهی و نه دو راهی ، راه دست راست و راه دست چپ و چگونه ماندن ما ” در وضعیت کسب آگاهی و یا انتخاب و پذیرش مسئولیت و بهای آن ” بر سر دو راهی است که باعث رشدمان می گردد و همان وضعیت نقطه عطف را در زندگی ما ایجاد و ایجاب می نماید.

وجه تمایز قهرمان از قربانی ، صرفاً انتخاب آگاهانه و پذیرش مسئولیت این انتخاب و بالطبع پرداخت هزینه آن است و هزینه آن در کمترین حـد آن یعنی هزینـه فرصت از دست رفته تلقی می گردد.

زنی که قهرمان زندگی خود نیست همواره خود را قربانی فرض می کند و قربانی نیز هست ، فلذا همچون قربانیان در صدد احساس گناه دادن و تمارض و مظلوم نمایی در این مسیر است و چه بر اساس انتخابهای خودش و چه با پروجکت آنیموس خودش بر روی متولیان امنیتش حاضر بر پذیرش مسئولیت انتخاب و پرداخت بهای آن نبوده و هیچگاه در جایگاه خودش شدن را نیز به همراه نخواهد داشت.

vrx6pk_large

و این هرگز به معنای انفعال غیر مسئولانه و باری به هر جهت و بی حسی عاطفی و رسیدن به جایگاه درماندگی اکتسابی در این جایگاه نبوده و به نوعی پذیرشی کاملاً هستیایی ، آگاهانه ، مسئولانه است که با بازپرداخت بهای آن در راستای رشد صورت می گیرد و چنین زنی است که در این مسیر آنیموس همسو و هم راستا با آنیما خود را رشد داده و متعالی می سازد.

سایرین در چنین جایگاهی با بیان جملاتی همچون ” این خواست تو بود و من مایل به این کار نبودم ، تصمیم تو بود که در این مخمصه گرفتار شدیم و گیر کردیم ، و یا اینکه به خاطر توست که ما الان اینجا هستیم و گیر کردیم، تو باعث دردسر من شدی ” همواره از پرداخت بها و هزینه انتخاب مسئولانه شانه را خالی نموده و این گونه سهم خود را حتی در شدید ترین وضعیت واگذار نموده و مسئولیت خود را نادیده می انگارد ( اشاره به ازدواج ) 

 39

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)