سفرقهرمانی زن ۲

همواره لحظاتی در زندگی هر زن فرا می رسد که لحظات حساس انتخاب و پذیرش مسئولیت است و این انتخاب هاست که نقطه عطف زندگی هر زنی بوده و میتواند در حد اعلای خود موجبات رشد شخصی ایشان را فراهم نماید .

 

این انتخاب ها چه همسو و هم راستا با آنیموس خود زن و بر اساس خودشان و به توسط ایشان و چه مربوط به قسمت پروجکت شده آنیموس بر متولی امنیت شان و تحت تاثیر و یا توسط دیگران می بایستی جدی گرفته شوند و همانند نقاط عطف زندگی بسیار مهم گردیده و همانطور که نقاط عطف در یک منحنی مسیر از انحنا را کاملا متحول می کنند بدانیم که این نقاط تصمیم گیری و انتخاب نیز در زندگی زن و زنانه کاملاً همین نقش را بر عهده داشته و نمی بایستی باعث فرار و گسیختگی و هر گونه بی مسئولیتی در این زمینه باشد.

Untitled 

و یادمان باشد که هیچ چیز از بیرون قادر به  ایجاد تحول و رشد در درون ما نبوده و نیست  نخواهد بود و آنچه که توانایی دگرگونی ما را خواهد داشت ، نگرش و رویکرد و فرآیند های درونی ما است که در تعامل با همه آنچه که به هر شکل در بیرون واقع می گردد و مسیر رشد و تحول ما را مشخص نموده و باعث آن می گردد.

 

بر زمین گذاشتن زنجیره مقوله همذات پنداری با متجاوز ، آنچه که از جایی شروع شده و در ما و به توسط ما ختم می گردد و گسستن و پاره نمودن این تسلسل باطل و پایان بخشیدن به این روند غیرسازنده ، از مواردی هستند که آگاهی های مربوط به آنیموس مرتبط زنانه در آن بسیار تعیین کننده و تاثیر گذار بوده و ایجاد رشد و تحول می نماید.

 

دوران کودکی مملو از محرومیت ، ستم ، ضرب و شتم و یا حتی دست درازی ها و سوء استفاده ها و تجاوزات فیزیکی و جنسی از مواردی هستند که رهایی از هر یک از آنها و رها شدن از تسلسل باطل هر یک از آنها می تواند هر یک ، به عنوان نقاط عطف زندگی زنانه تلقی گردند.

 Untitled

چنین زنانی با توانایی بالای همدلی با دیگرانِ همدرد خود قادر به شفای عاجل دردهای مشابه و همسو با خود نیز هستند .

و یادمان باشد که تفاوت قهرمان و قربانی ، بسیار ظریف و حساس است و راه و مسیر قهرمانی همچون پل صراطی است که به باریکی و ظرافت مویی است و بقیه انتخابها منجر به قربانی شدن ما می گردد.

 046

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)