خیال پردازی
خیال پردازی

 

 

 

 "ما همان چیزی میشویم که به آن می اندیشیم
 ، آگاه باشیم و مسئول انتخابگر اندیشه و تصورات و تفکراتمان ،
 و مسلم بدانیم که آنچه که بر ماست ،برای ماست و هیچ گریزی از آن را ممکن نیست 
و صرفاً با پذیرش آگاهانه آنچه که در لحظه به طور مستقیم ویا غیر مستقیم برای خودمان از پیش فرستاده ایم
 قادر خواهیم بود که درس تجربه هایمان فرا گرفته رشد کرده و متعالی گردیم ."

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)