نکته شماره ۱۷ – هر کسی از ظن خود شد یار من . . .

خیلی وقتها افراد طوری صحبت می کنند که می توان چند منظور از صحبتشان برداشت نمود که این مسئله در تعاملات افراد با یکدیگر غیر سازنده و مخرب است.

بعنوان مثال خانمی را در نظر بگیرید که هنگامی که همسرش به خانه می آید به او می گوید:

تلویزیون امشب  هیچ برنامه ای ندارد. . .
فکر می کنید همسر ایشان می تواند چه برداشت هایی کند!؟!
۱- ای بابا. . .چقدر کسل کننده

۲- چه بهتر، امشب می توانیم زودتر  بخوابم، تا فردا سرحال تر باشم

۳- چه خوب. . . امشب به کارهای عقب مانده ام می رسم!

۴- یک فیلمی از دوستم قرض گرفته ام ، می توانم آن را ببینم!

۵- می توانیم یک سر به مادرم بزنیم که خیلی وقت است ندیدمشان.

۶- بهترین فرصت برای خواند کتاب جدیدی است که خریده ام.

۷-می توانیم به خرید وسایل مورد نیازمان برویم.

۸- دوستانم یک بازی فوتبال ترتیب داده اند، می توان سری به آنها بزنم.

۹- می توانیم از با هم بودنمان لذت ببریم.

و ده ها و شاید صد ها برداشت دیگر. . .

حال منظور همسر ایشان این بوده است که امشب تلویزیون هیچ برنامه ای ندارد، من دلم می خواهد به سینما برویم.

این یک مثال بسیار ساده و پیش پا افتاده است و در مورد مسائل مهم تر و اساسی تر بسیار آسیب زننده می باشد.

پس واضح ، شمرده و مشخص صحبت کنید و منظورتان را دقیق ، کامل و بدون ایهام بیان کنید و طوری جمله سازی کنید که از صحبت شما نتوان برداشت دیگری کرد.

یک خطای دیگری که اغلب در روابط پیش می آید این است که هر کسی از رفتار پارتنرش، آن چیزی را برداشت می کند که خودش انجام دادن آن رفتار، منظور دارد.
مثلا خانمی که هنگام عصبانیت، در را محکم به هم می کوبد، هنگامی که همسرش در را به هم می کوبد، با خودش می گوید حتما او الان عصبانی است، در صورتی که اینطور نیست!

البته این مطلب در سایر روابط با سایر افراد هم صادق است، فردی که هنگام عصبانیت، گوش تلفن را قطع می کند، هنگامی که تلفن به هر دلیلی بر روی او قطع شود، با خودش فکر می کند، طرف پشت خط، از روی عصبانیت این کار را کرده ، در صورتی که شاید دلیل این رفتار، تمام شدن شارژ تلفن ، دیدن پلیس در حین رانندگی، آمدن پشت خطی ضروری و .  . . باشد و نه بی احترامی به فرد مذکور.

حواستان باشد، رفتارهایی که نزد شما معنا و منظور خاصی دارند، الزاما برای سایر افراد، همان معنا و منظور را ندارد.

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)