نکته شماره ۱۵ – خانم ها با ازدواج از یک امنیت به یک امنیت دیگر می روند

خانم ها با ازدواج کردن از امنیت خانواده اش ( حاکمیت پدر) به یک امنیت دیگر( حاکمیت شوهر) می روند.

توجه داشته باشید هر جوری مسائل را ببینید همان طور هم برایتان پیش می آید.
بعضی ها می گویند ازدواج کردن از چاله در آمدن و به چاه افتادن است، یعنی  پذیرش حاکمیت و امنیتی که این پذیرش برایشان به همراه دارد ، را از چاله درآمدن و به چاه افتادن می دانند که مسلماً همان هم برایشان پیش می آید.
در صورتی که اگر پذیرش حاکمیت و امنیت ناشی از این پذیرش را رفتن از یک بهشت امن و راحت به یک بهشت امن و راحت دیگر بدانید، همیشه همین حس را خوا هید داشت و لذت این آرامش را احساس می کنید.

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)