نکته شماره ۱۳ – جشن عروسی

شرایط و ویژگی های جشن عروسی را باید حاکم مجلس یعنی شخصی که آن را برگزار می کند تعیین کند.
اینکه مراسم به چه صورت برگزار شود و یا چند نفر مهمان داشته باشند و سایر موارد، همه و همه را حاکم مجلس مشخص می کند و خانواده دیگر فقط می تواند، نظر خود را ابراز کند و لیکن نمی تواند آن را کنترل کند.

این مطلب در مورد کلیه مراسم مربوطه صادق است، یعنی در مورد مراسم حنابندان ، عقد و یا عروسی، هر کس که مراسم را برپا می کند در مورد آن تصمیم گیری نهایی می کند و انجام می دهد.

فقط از جایگاه فاعلی است که می توانید انتخابگر باشید و نه از جایگاه مفعولی.
از جایگاه مفعولی فقط باید در پذیرش باشید . 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)