پدر ، الگو و سرمشق ،(pattern )


بسم الله الرحمن الرحیم


در یک کلام به راحتی می توان گفت که آنچه که در مفهوم سفر قهرمانی مرد از آن سخن به میان آورده و در مورد آن صحبت خواهیم نمود در نهایت به تصویرمان از پدر در مفهوم حقیقی و یا استعاری و یا نمادین و کهن الگویی آن مرتبط شده و جالب است بدانیم که کلمه انگلیسی که دلالت بر الگو و نمونه دارد در عمق ریشه خود  به همان پدر اشاره دارد .


پدری که ما خود آگاه و نا خود آگاه در هر لحظه و هر جا و در هر حالتی دانسته و ندانسته و در هر یک از قالبها و تجلیات آن چه به صورت اسطوره ای و یا نمادین و یا حقیقی و چه واقعی آن ، تکرار کننده رفتار ، منش و روحیات و خلقیات او هستیم و اینکه به راحتی قادر خواهیم بود که به واسطه عنصر آگاهی این الگو برداری را در مسیر قهرمانی مان تعدیل نموده و به تعالیمان رهنمون گردیم .


Pattern به عنوان اولین مبداء و نقطه شروع به جهت تقلید هر چیز ، و شکوفایی هر آرک تایپ ، و یا هر آنچیزیکه از روی آن کپی می شود ، نمونه ، الگو ، سرمشق ، شخص یا چیز مستحق و سزاوار تقلید ، نوسا ، مسطوره ، مثال و نظیر است .
این کلمه مشتق از کلمه قدیمی فرانسوی Patron که به یکسری از عناصر و المانها و دسته ای از اشیاء گفته می شود که این المانها با یک روند قابل پیش بینی و منظم تکرار می گردند ، اطلاق گردیده و گفته می شود و آن نیز از کلمه لاتین Patronus به معنی سرور ، خدایگان ، خداوندگار ، حامی ، پشتیبان ، خواهان و مشوق ، خلعت دهنده ، وکیل مدافع ، هوادار و طرفدار ، جانبدار ، مدافع ، نگهدارنده و  یاری کننده می آید که آن نیز در لاتین قدیم از کلمه Pater به یونانی πατρ یا همان father به معنای پدر آمده است که ریشه اصلی آن از کلمه شبه هندواروپایی pəter به معنای پدر می آید .


می تواند یک نمونه یا مدل یا الگو باشد که برای تولید و ساخت اجزای دیگری استفاده شود به خصوص اگر آنچه تولید شده است مشخصات مشابه بیشتری با الگویش داشته باشد به گونه ای که بتوان آن را به الگویش نسبت داد و در این حالت می گوییم که مولود نمایشی از الگویی منحصر به فرد و یکتا به نام pattern می باشد .


که همان اصل و ریشه ای است که از آن به وجود می آییم و موجودیت می یابیم و صفات و خصوصیات مشترکی را از آن به ارث برده یا تحت همجواری و مجاورت یاد می گیریم یا تقلید می کنیم و به نسل و نسب بعدی منتقل می نماییم .


بنابراین در اصل الگو و مرجع تقلید از مرد و مشخصاً از پدر (پدر آسمان) بر اساس اصل و ریشه یابی خود کلمه Pattern به معنای الگو و سرمشق می آید که چارچوب دهنده و شکل دهنده ما می شود و ما بر اساس چارجوب و در درون محدوده و مرز آن می توانیم به آفرینشگری پرداخته و خود نیز به عنوان الگویی ، زیرمجموعه الگوی کل گردیم و پس از باعث تولد شدن و تولید و ایجاد ، خود نیز به همین ترتیب و توالی الگو و سرمشق و pattern دیگران برای پدر شدن و به مردانگی دست یافتن باشیم .
نظرات کاربران :
  1. mafhoome_abi@yahoo.com گفت:

    سلام من پوزایدنم چرا اینقدر راجع من دروغ گفتین من از شما شکایت میکنم

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)