تمرین عملی برای رشد آرک تایپ دیونیسوس

۱٫به این بیندیشید که اگر شما نبودید، جهان هستی به چه شکلی بود واین حس را داشته باشید که کل جهان هستی و کائنات در تعادل با شما شکل  گرفته و به سر می برد.

به راحتی بپذیرید که دیگران برای این در کنار شما قرار دارند که عاشقانه به شما خدمت کنند و شما هم به راحتی پذیرای خدمت و سرویس آنها باشید.

۳٫فراجنسی و از جنس خودشان با زنان ارتباط برقرار کرده و حرفهای عاطفی و غریزی آنها را ،هر چه که باشد، از غیبت گرفته تا مسائل کاملا زنانه بشنوید و با آنها همراه شوید.

۴٫ایمان داشته باشید که خدا گوش به فرمان شماست و هر آنچه که بخواهید برایتان فراهم می شود.

۵٫با دیدن خون ، حس و تجربه خود را مرور کنید و در نظر داشته باشید که می توان حتی از دیدن خون لذت برد.

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)