کهن الگوی دلقک ۱ (Clown)

توضیح کارت:

ماسک خندان و چهره گریان در تصویر نشاندهنده توانایی این کهن الگو در نشان دادن حقیقت تلخ و دردناک (تلخی و دردناکی جدا شدن و دورافتادن از اصالت و خود حقیقی خود) همراه با شوخی و خنده جهت تسهیل در روند آگاه شدن و پذیرش آن (هر چیزی به جای خودش، به اندازه خودش و به موقع خودش) و تغییر نحوه و طرز نگاه و نگرش شخص از سختی ها و مصائب مسیر به طراوت ، اصالت و زیبایی های آن جهت عدم غرق شدن و گیر کردن و درجا زدن در جهل ، نادانی ، تجربیات و نقصان های موجود در خودمان و رها شدن ، آزاد شدن و انگیزه یافتن  و داشتن توانایی برای حرکت و ادامه دادن به حرکت در راه و مسیر منحصربفردمان جهت یافتن ، رسیدن و دست یابی به خود حقیقی خودمان

دو تکه بودن کلاه دلقک با توجه به شکل و رنگ آن ، نمایان کننده این امر است که در هر لحظه با توجه به آگاهی همان لحظه مان دو راه پیش روی ما قرار دارد ، یکی آنکه دارمای ماست و در سوره حمد از آن با عنوان صراط مستقیم یاد شده است و قدم گذاشتن در آن ، همسو و همراستا با هدفِ از بودن مان در آن لحظه در راستای فردیت و انجام رسالت شخصی مان می باشد و تماماً خیر است و دیگری تمام راه ها را به جز راه دارما شامل می شود و هر آنچه که غیر از صراط مستقیم است که انتخاب هر کدام از آن ها نتیجه ای را طبق قانون عمل و عکس العمل به ما برمی گرداند و تحت عنوان کارما نیز تعریف گشته است. (البته قابل ذکر است که در هر لحظه با توجه به آگاهی همان لحظه مان بهتر آن است که گزینه اصلح را انتخاب نماییم تا کمترین اصطکاک را در جهان هستی ایجاد کنیم و همزمان با اعلام آگاه تر شدن و نزدیک شدن به خدایی مان پیش می رویم تا عنایت قدم بر داشتن در صراط مستقیم نصیب حالمان گردد)

طراحی کلاه شامل دو تکه است یک سمت مارپیچ به نماد قدرت و آزادی است که طریق دارما را نمایانگر می باشد



تصویر ذهنی مان از مارپیچ ، رو به بالا است که همان روند رشد فنر مانند یا فرکتالی است که ما را به آزادی و رهایی می رساند که با عبور از هر دور به مرحله ای بالاتر می رویم و فراتر از مرحله پیشین به خود می نگریم و می شناسیم. همین بالاتر بودن و از فراز نگاه کردن قدرت را نیز برایمان می آورد چون نسبت به قبل از جایگاهی بالاتر عمل می کنیم. و در کل درنظر بگیریم این نماد هم چرخش را در خود دارد که نشان دهنده حرکت، جاری بودن و رشد است و هم دایره هایی که به هم نمی رسند و بدین صورت هم کل و هم بینهایت را نشان می دهد. جدا از این خود کلمه از مارپیچ استفاده شده که خود کلمه مار نماد رساندن ما به آگاهی است و مار برای بالا رفتن (از درخت یا ستون) برای آنکه بتواند خود را از جاذبه زمین حفظ کند و بتواند به بالا حرکت کند، حرکتی دوار مانند یا مارپیچی را انجام می دهد.

و سمت دیگر به صورت راه راه که نماد ضعف،اسارت و دربند شدن است که کارمای اعمال مان می باشد و دامن گیرمان می گردد.


رویکرد نور و آگاهانه و در مسیر سازنده :

مظهر و نماد توانایی انتقال عمیق ترین ، ژرف ترین و پر معنا و محتوا ترین پیغام ها با استفاده از طنز و شوخی و از طریق بامزگی ، مزاح ، لودگی ، هزل ، همراه با خنده.

ابراز ، آشکار سازی ، نمایش  و افشا ی آزادانه ، رها و بدون ترس حقایق واحساسات و واقعیت های زندگی روزمره بدین معنی که کارها یا حرف ها و یا حتی احساساتی را که افراد می خواهند بروز دهند و نمی توانند را، انجام می دهد ، می گوید ، نمایان می کند و یا ارایه می دهد.
کمک و یاری رساندن جهت دیدن زوایای دیگر امور پوچ ، محال و واهی و علاوه بر آن دورویی ها ، ریاکاری ها و سالوسی و توانایی خندیدن به آنها.

با پنهان کردن و پوشاندن احساسات و تأثیراتی که غرایز و عواطف و احساسات اش بر روی چهره اش می گذارد، او به وسیله ماسکی که بر چهره میزند این حس را در مخاطب خود ایجاد می کند که او فارغ از مسایل انسانی خود پیام هایی را منتقل می کند و فارغ از قضاوت ها و پیش فرض های ذهنی صرفاً مطلب را دریافت نموده و بر اساس آن تصمیم گیری می نماید.


صفات سایه و رویکرد غیر سازنده و ناآگاهانه :

استفاده از طنز و شوخی صرفاً به منظور آسیب رساندن و ایجاد زخم و جراحت و از بین بردن و خرد کردن اعتماد به نفس دیگران و یا حتی استهزاء ، تمسخر ، تقلید

دیگران و ادای آن ها را جهت مظحکه نمودن ایشان در آوردن ، به جای استفاده از آن در راستای رساندن ایشان به رهایی و آزادگی.

پنهان کردن و پوشاندن احساسات خود با استفاده از ماسکی که بر چهره میزند در صورتی که باعث ریاکاری ، خیانات ، دورویی و باور ماسک خودساخته و در نتیجه انکار و عدم پذیرش احساسات واقعی خود و خود حقیقی خودش گردد.


نظرات کاربران :
  1. mahan گفت:

    خسته نباشید و دستتان درد نکند انشا الله که مثل همیشه پر بار ادامه دهید و ما استفاده کنیم. با توجه به اینکه آرکی تایپ دلقک در هفایستوس فعال است او این توانمندی را دارد که حقایق تلخ را به انسانها گوشزد کند حقایقی که چشم به روی آنها بسته و غرق در دروغ در زندگی روز مره دست و پا می زنیم این روزها سی دی کیوسک گوش می کنم و تمام حقایق تلخ جامعه را با هفایستوسش بیان می کند فرصت کردید گوش کنید.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)