کلمات کلیدی آرک تایپ هرمس

چهارچوب شکن

ضد ازدواج

ضد محدودیت

بیزار از مسئولیت

خوش سر و زبان

هوش سرشار

خوش ارتباط

روابط عمومی قوی

فن بیان

به راحتی با شرایط و جماعت و محیط وفق می دهد

مرکز توجه

نظرات کاربران :

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد