کلمات کلیدی آرک تایپ آرس

رفیق باز
مرام
معرفت
غیرتی
اسداله عاشق
ساده
دل پاک
شاخ تو جیب رفتن
خراب رفیق
کتک کاری
فعالیت بدنی زیاد
لوطی منش

هیجان
آدرنالین
متعصب
خستگی ناپذیر
اتومبیل رانی
بیش فعال
ورزش
خواب بیهوش
پرانرژی
فعالیتهای خطرناک
موتورسواری
بانجی جامپینگ
پر تحرک
دیوار صاف
بی پول
از دیگری برای رفیق پول قرض گرفتن
عکس العمل های عاطفی
 سپربلای دیگران
احترام به خود پایین
و . . .

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)