اسطوره آرس

آرس به عنوان تجسم پرخاشگری ، یکی از قوی ترین نیروهای عامل در طول تاریخ بشریت بوده است . او “مرد عمل” المپ است . خدای جنگ و ستیزه . عاشقی شوریده و بی قرار که از درگیری لذت میبرد و از شور میدان جنگ سرخوش و مست می شود . ما در او آن پرخاشگری خام و خونینی را می بینیم که تمدن هنوز نتوانسته است آن را متعادل یا سرکوب کند . آرس تصویری است از قدرت بدنی مردانه ، نیرومندی و عمل بی درنگ . او با بدن خود واکنش نشان می دهد و به عواقب آن هم فکر نمی کند .


آرس خدا
غیر منطقی ، هیجان و جنون آنی درمیدان نبرد . شهوت کنترل نشده برای جنگ و کشتار . رومی ها به او خیلی احترام می گذاشتند و بعد از زئوس ، او را مهم ترین خدایان می دانستند . هومر او را تشنه به خون ، خوار و لاف زن می داند . واکنش های او عاطفی بود و محرک هایش برای جنگ ، وفاداری و انتقام جویی بود . پسرانش ( وحشت و دلهره ) او را در میدان های جنگ همراهی می کردند . آرس و آفرودیت عاشق هم بودند و بچه های زیادی از هم داشتند . او پدری بسیار عاطفی بود که از فرزندانش حمایت می کرد . دیدگاه هومر نسبت به او منفی است . در جامعه زئوسی برای ویژگی های او ارزش زیادی قائل نمی شوند .

کهن الگوی آرس

۱٫واکنش های شدید و تندخویانه . یک موج عاطفی که به یک واکنش فوری بدنی منجر می شود . واکنش اینجا و اکنونیِ این آرک تایپ باعث میشود تا فرد بتواند با احساسات و با بدنش رابطه داشته باشد . به طور غریزی واکنش نشان می دهد و به عواقب عمل خود فکر نمیکند .

۲- تجسم ستیزه جویی و پاسخ فوری در جنگ ، بدون فکر و عاقبت اندیشی . جنون کنترل نشده و غیر عقلایی برای جنگ . او از جنجال و آشوب و کشتار و ویرانی لذت می برد .

۳- عاشق : طبیعت پر شور ، جسمانی بودن و تمامیتی که در عواطف لحظه ای دارد از آرس یک عاشق خوب می سازد . شهوانیت او شخصی و جنسی است .

۴- رقصنده : بیشتر در بدنش حضور دارد تا در ذهنش ، عواطف و بدنش با هم عمل می کنند .

۵- پسر طرد شده : آرس سایه زئوس بود . بخشی از زئوس که رشد نکرده بود یا ضد تصویر ایده آلی بود که زئوس از خود داشت .

۶- حامی : تنها خدایی که از فرزندانش همانگونه مراقبت میکرد که از خودش . به عنوان مارس ؛ حامی اهالی رُم بود بر خلاف پوزئیدون شخصیت کینه توزی ندارد .

 

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)