اسطوره زئوس

او رب النوع آسمان, رب النوع باران و زاینده ابرها بود. او بود که آذرخش های دهشتناک میساخت. قدرتش بیش از مجموع قدرت سایر رب النوع ها بود.

او کوچکترین فرزند کرونوس و رئا بود.پیش بینی شده بود که مقدر است کرونوس از پسر خود  شکست بخورد، پس کرونوس برای جلوگیری از بروز چنین حادثه ای هر فرزندی را که به دنیا می آمد، بی آنکه از دختر یا پسر بودن او آگاه شود, را بلافاصله میبلعید. او در کل ۳دختر و ۲ پسر را بلعید.

رئا با فریب دادن کرونوس توانست زئوس را نجات دهد. هنگامی که زئوس به سن بلوغ رسید متیس را ترغیب کرد به کرونوس ماده ای تهوع آور بخوراند  ، همین باعث شد تا کرونوس خواهران و برادران زئوس را بالا بیاورد. آنگاه زئوس همراه با برادرانش پوزیدون و هادس و سایرین متحد شد و کرونوس را شکست داد.

پس از پیروزی, سه رب النوع برادر- زئوس, پوزیدون و هادس برای تقسیم جهان بین خود قرعه کشی کردند.

زئوس آسمان , پوزیدون دریا و هادس جهان زیرین را بردند. گرچه قرار بود زمین و کوه المپ به صورت مشترک بماند, اما زئوس حکمرانی خود را به این ناحیه نیز کشاند.

زئوس از روابط مشروع و نامشروعش با الهه ها و پری ها وزنان میرا , پدر نسل دوم رب النوع ها و نیمه رب النوع ها شد.

زئوس در ارتباط با زنان میرا اغلب خود را به ظاهری غیر انسانی در می آورد تا آنان را بفریبد.

او که فرزندان بسیاری داشت همچون پدرش از شکست خوردن توسط یکی از پسرانش میترسید. پیش بینی شده بود پسر متیس ـ اولین همسر از هفت همسرش- پسری به دنیا می آورد و بر رب النوع ها وانسان ها حکمرانی میکند.در نتیجه وقتی متیس باردار شد وی را فریب داد و کوچکش کرد وبرای ممانعت از تولد , متیس را بلعید. بعدها معلوم شد فرزند پسر نبود،  بلکه آتنا بود که سرانجام از میان سر زئوس متولد شد.

 البته زئوس اولین رب النوع یونانی حامی و بخشنده و مورداعتماد بسیاری از پسران و دخترانش بود.

او به دخترش آرتمیس هر آنچه را که الهه شکار نیاز داشت , یعنی تیروکمان , سگ های شکاری و اختیار شفقت داد. همچنین به دختر دیگرش آتنا اعتماد کرد و به وی قدرت داد.

جنبه ی سایه گونه پدر مخرب نیز بخشی از ذات زئوس است. پدری زنباره که اجازه داد هادس , پرسفون را بدزدد و به او هتک حرمت کند. پای لنگ هفائستوس را هم به زئوس نسبت داده اند. پسر دیگرش آرس را طرد کرد چراکه مورد نفرت او بود.

با همه ی رفتار های سایه وار, بخش اصلی طبیعت زئوسی مولد بودن است.

آذرخش و عقاب نمادهای اصلی زئوس هستند . نمادهایی  بیانگر قطعیت , سرعت عمل و “عمل از راه دور” .آذرخش نشانه ای از قدرت کیفری زئوس است. صاعقه از فاصله ی دور می آید و قاطعانه ضربه میزند. زئوس وقتی  ایازون  را در مزرعه در کنار دیمتر دید او را با صاعقه کشت.

همچنان که عقاب مظهر توانایی شکار موفق است.عقاب از زمین اوج میگیرد , سریع پایین می آید و شکار را در پنجه هایش میگیرد.

قلمرو زئوس آسمان است و کهن الگوی زئوس, او را مستعد زندگی کردن با سرش میکند. او به وسیله کلمات ابراز وجود میکند. با اموری انتزاعی مثل پول ,‌ سرمایه, قانون یا قدرت و نه با دست یا بدن سر و کار دارد و از قلب و احساسش جداست.

پوزیدون و هادس جنبه های سایه ی زئوس و بخش هایی از کهن الگوی پدرهستند که مردان قدرتمند , آنها را سرکوب میکنندو یا نادیده میگیرند.

زئوس جاه طلب بود و به عنوان رب النوع اصلی,‌توانایی حکمرانی بر قلمرو خود را داشت. اصرار بر ریاست بر قلمرو شخصی,‌تمایل اصلی این کهن الگوست.

از طرفی زئوس سیاست مداری بود که قدرت عجیبی در ایجاد اتحاد بین افراد داشت.او سیکلوپس و صددست را نجات داد تا به کمک آنها بر تیتان ها غلبه کند. او تنها به اهداف خود فکر میکند.

گفتیم که زئوس کهن الگویی است که مردان و زنان را را به جستجو و استفاده از قدرت وا میدارد. از نظر تاریخی ,‌مردان با قدرت گمان میکنند که با مجوز و حق الهی حکمرانی میکنند و این عجیب نیست, چون زئوس بر آنان غلبه دارد.

مردان  طالب قدرت از سقوط کردن میترسند , پس به هر حرکتی مظنونند. به همین دلیل هم دشمنان زیادی را برای خود دست وپا میکنند.

 

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)