زئوس ، خدای خدایان ، خدای آسمان ، خدای باران و خدای گردآوری ابرها، رئیس و رهبری قدرتمند

بررسی دقیق نوع فعالیت این کهن الگو ها ، نیازمند تحلیل و واکاوی دقیق با در نظر گرفتن شرایط پیرامون و درون فرد است.لیکن ما در این مجموعه مطالب به اختصار به نکات کلیدی و بارز ، که از اهمیت بیشتری برخوردارند خواهیم پرداخت !

ویژگی های اخلاقی

این افراد در حوزه سر به سر می برند ، در مورد هر چیز منطقی فکر کرده و بررسی می نمایند.
با درایت ، لایق ، جدی  هستند.
مظهر اراده و قدرت ، کنترل کننده
 ، تیزبین و مسلط به همه جهات می باشند.
ویژگی های شخصیتی چنین آرک تایپی را میتوان در رهبران قدرتمند , شاهان , حاکمان و رؤسا دید.
از آنجایی که آنها فقط تحت تاثیر حوزه سر و منطق زندگی می کنند، ارتباط احساسی با کسی ندارند و از افراد در سر جای خودشون بهترین استفاده را می کنند.

در کودکی

زئوس خردسال همواره نظرات شخصی خود را مطرح میکند و به این ترتیب سریعا خود را به همه میشناساند.
وقتی موضوعی نظرش را جلب می کند،  مثلا میخواهد چیزی را در دستش بگیرد یا چیزی را که در دست دارد, همچنان نگه دارد , مشکل بتوان نظرش را تغیر داد. او از همان وقتی که دو ساله است میتواند با اقتدار کامل  ” نهبگوید.
شاید والدین از داشتن چنین فرزندی شاخ در آورند. بهتر است اجازه دهند که او در ۲ یا ۳ سالگی فرمانروای مقتدر کوچکی باشد و به عنوان یک فرد با آرک تایپ متفاوت او را به رسمیت بشناسند.

این افراد همواره از دوران کودکی توانایی پادشاهی و حاکمیت بر حوزه اطراف خود را داشته و همیشه از خودشان می پرسند که چرا اکنون بچه هستم و توانایی این حاکمیت را به نحو احسن ندارم .
البته که از طرف دیگر هم ، به علت آشنایی
 آنها با آرک تایپ حاکم و فرمانروایی ، این افراد ،  پذیرش حاکمیت (مثلا پدر در خانواده ) را پذیرا می باشند.

دوران تحصیلی

معمولا هم سن و سالانشان آنها را به عنوان رهبر ذاتی قبول میکنند.
آنها  معمولا اهل عمل هستند ، درونگرا نیستند و معمولا وقت خود را بر سر گذشته , احساسات خود و یا دیگران تلف نمیکنند
.
مهارت خاصی در شناسایی و بهره گیری از امکانات بالقوه و موجود دارند و به فکر کارهایی هستند که وقتی متصدی امری شدند، آنها را انجام خواهند داد.
آنها قادر به دیدن تصاویر جامع تر و با دقت و با وضوح تصویر بیشتری از رویدادها هستند و میتوانند به امکانات بالقوه هم فکر کنند.

رابطه مردان زئوس تایپ با مردان و زنان

کهن الگوی زئوسی باعث میشود مردان زنانی را انتخاب کنند که موقعیت آنها را ارتقا میدهند , انتخابی حساب شده که شاید ناخودآگاه هم باشد.
بعضی از زنان تحت تاثیر بعد ” مرد مهم ” بودن زئوس قرار میگیرند و جذب او میشوند. این بخشی از موفقیت های مرد زئوسی است.
با جنس غیر همجنس خود از موضع قدرت برخورد می کنند و اینان ناخودآگاه خدمتگزار او می شوند( احساس می کنند ، اگر به او خدمت کنند، کامل هستند و مورد قبول واقع شده اند.)
مادر آنها همواره در تربیت و به ثمر رساندن آنها نقش بسیار مهم و بسزائی داشته اند و آنها خود را همواره مدیون مادرشان می دانند و در هر زمان و موقعیتی در صدد ارائه امکانات و تسهیلات و تدارکات مناسب برای زندگی بهتر و شرافتمندانه تر برای مادرشان می باشند
.
این افراد به غیر از مادرشان از تمام زنان پیرامون خودش بهره مند شده اند و اعتقاد دارند که زنان در تربیت و پرورش و رسیدن به جایگاه کنونی آنها نقش بسیار فعال و تعیین کننده ای داشته اند و از آنها ممنون و متشکرند.

دوستان همجنس این افراد از افراد قدرتمند و ثروتمند جامعه  هستند .


ازدواج در مردان زئوس تایپ

هنگامی که زئوس کهن الگوی اصلی یک فرد می باشد ,‌ اهل تشکیل خانواده است و خانواده یکی از هرم های قدرت اوست . چنین مردی معتقد است که ” خانه یک مرد قلعه اوست.” از این رو خواهان خانه و خوانواده است.
برای گسترش قلمروشان ، ازدواج کرده و تشکیل خانواده می دهند و بچه به دنیا می آورند و از همسر خود توقع دارند خانه را اداره کند و آنها را درگیر خرده کاریهای خانه نکند .
اصولاً با افراد هم سطح و هم تراز خودشان ازدواج می کنند . گاهی بیشتر از یک همسر دارند و با آنها طوری رفتار می کند که همه شان راضی و خوشحال هستند . او برای خانواده اش بهترین چیزها را مهیا می کند . خانواده این افراد در امکانات کامل به سر می برند.
فردی بسیار مهیا کننده هستند و همه احتیاجات زن و فرزندانشان را فراهم و آماده می کنند ، در واقع  هدف او رضایت آنهاست ، به عنوان اینکه آنها نزدیکترین آدمهای در هرم او هستند چون مسئولیت آنها را به عهده دارد.

همسر این مرد خوب خانه داری کرده و همواره برای رضایت او تلاش کند و با حداقل اختیار و حق دخالت در امور کنار بیاید.

رابطه با فرزند

زئوس تایپ ها در ازدواج و تمایل به داشتن فرزند هم در پی یافتن اتحادی هستند که بتوانند قلمروی خود را گسترش دهند.
او خواهان بچه ها و نوه های بسیاراست تا تدوام نسل یابد..
فرزندانش را در عرصه ی تحصیل و حرفه راهنمایی میکند. غالبا حامی است وحمایت و دهندگی می کند.
آدم ها برای بودن در هرم امنیت این فرد، با او همسو می شوند، چون در غیر اینصورت از هرم او خارج می شوند، نه اینکه ایشان کاری بکنند، بلکه بعد از مدتی آدمها احساس می کنند در آنجا جایی ندارند.

در کار

اصولاً همیشه برای خودشان کار می کنند و خودشان رئیس خودشان هستند و اصلا زیردست قرار نمی گیرند.
در کار ، احساس را دخالت نمی دهند ، در کار همیشه در پی این هستند که کارشان را توسعه دهند و بزرگ کنند.
اخراج کردن افراد برای
 آنها کاری بسیار ساده و راحت است . آنها به طور مستقیم کسی را اخراج نمی کنند ولیکن فضا را طوری مهیا می کنند که شخص مورد نظر خودش تشخیص می دهد که در آنجا دیگر جایی ندارد.

ویژگی های کلی

خود بخود در همه جا رئیس و حاکم  هستند ، حتی بعد از تشکیل خانواده نیز ، در خانواده نیز جایگاه خود را حفظ می کنند.
نگاه این افراد از بالا به پایین است . دقیقاً مثل عقاب از بالا به پایین نگاه می کنند ولی نه به صورت تسلط گرایی و یا تسلط هر چه بیشتر، بلکه ذات و ماهیت این گونه نگاه کردن به این شکل است.

بیشتر وقت خود را برای کار ، حاکمیت، ریاست و رهبری  می گذارند و به رابطه صمیمی با همسرشان اهمیت چندانی نمی دهند،در واقع به رابطه عاطفی و احساسی اهمیتی نمی دهند ، چون با این حوزه کاملا غریبه اند.
به نظر آنها افرادی که تحت تأثیر غرایز و عواطف و احساسات خود هستند
 ، بسیار آسیب پذیر و ضعیف هستند و هیچگاه در هیچ موردی نمی توان روی آنها ، برای موفقیت در کاری حساب کرد .

همانطور که فرمانروایی و حاکمیت بر حوزه بیرون از خود را دارند، بر بدن خودشاان هم فرمانروایی و حاکمیت دارند و اراده و قدرت تصمیم گیری بسیار بالایی دارند . تا اراده انجام کاری را بکنند ، دیگر تمام است ، آن کار بدون هیچ خلل یا اشکالی انجام می پذیرد و همیشه از همه بالاتر و برترند بدون هچ تلاش و کوشش مضاعف و نفس گیر، بالفطره برترینند .

همیشه بر محیط پیرامون خود اشراف کامل دارند و کوچکترین تغییرات و اتفاقات را می فهمند . چون ساختار ذهنی دارند و می دانند چه اتفاقی افتاده؟!

اگر تصمیمی بگیرند قاطعانه به آن عمل می کنند و اگر مطمئن شوند که به هدفشان نمی رسند آن را رها کرده و سراغ هدف دیگری می روند .

همواره در هر کجایی در رأس هرم جای می گیرند و این نه بر اساس اصرار خود آنها ، بلکه بر اساس شایسته سالاری بیرونی و درونی ، آشکار و پنهان ، اتفاق می افتد .

به خوبی می دانند هر کس باید چه کاره شود ، استعدادهای افراد را کشف کرده و می گویند چه کار کنند که موفق شوند .

اصولاً از لباسهای سنگین استفاده می کنند و نه صرفاً کت و شلوار ، مرتب و منظم و سنگین (سنگین پوش هستند)

بدن این افراد تحت فرمان و کنترل کامل خودشان است و در مواقعی حتی از بسیاری از کسانی که در این زمینه ادعایی دارند ،‌ قویتر و کاملتر عمل می کنند و مثلاً می توانند بهتر و بیشتر و سریعتر از شناگران ، شنا کنند و یا وزنه هایی در حد ورزشکاران جا به جا کنند .

تمام افرادی که در هر مرحله و به هر علتی با آنها در ارتباط بوده اند از حوزه حاکمیت و ارتباطات آنها حذف نگردیده و می توانند همیشه به عنوان جزئی از هرم حاکمیت و قدرت و امنیت آنها ، در مجموعه مربوط به آنها حضور داشته باشند.
نحوه عملکرد این افراد طوری است که وقتی خودشان رشد می کنند و افراد ناگزیر از رشد و ترقی هستند.

افراد دیگر آنها را فردی صاحب نظر و با تجربه و عمق دید و وسعت نظر می شناسند .
تغییر وضعیت و موقعیت و رفتار اطرافیان ، در راه رسیدن به اهداف او تاثیر چندانی ندارد و اگر همه افراد هم در بین راه او را ترک کنند ، او قادر است که به تنهایی راه را ادامه دهد و به موفقیت برسد.

به همه مسایل از دور نگاه می کنند و هیچ وقت خودشان را قاطی مسایل نمی کنند و از دور آن را کنترل و رهبری می کنند . کنترلی دقیق و مناسب و بهینه ، با صرف کمترین انرژی.

اصولاً افرادی پولدار هستند و پول و قدرت را بخشی از مطلوبیت خود می دانند.

ارثیه زئوس در مردانی مشاهده میشود که توانایی درک و فهم احساسات را ندارند, برای قدرت و ثروت ریسک می کنند و غالبا کارهاشون غیر ممکن به نظر میاد ولی برای آنها اینطور نیست و دقیقا می دانند که چه کار می کنند.

با اینکه خود شناسی از ویژگی های زئوس تایپ ها نیست اما در میانسالی ممکن است تمام مسیری راکه برای رسیدن به اوج پیموده و خود و زیر دستانش به آن عمل کرده اند, ناگهان برایش به صورت یک سوال مطرح شود و شاید در عمق وجود خود به این باور برسد که ارزشی نداشته است!

میانسالی دوره بروز مشکلات عاطفی است. حمله مغزی ناگهانی , بیماری نمادینی است که او را وادار میکند در زندگی خود تغییری ایجادکند.

در حمله مغزی استعاره ای فراوانی وجود دارد ,‌از جمله نشان میدهد که او از مغز که نماد تفکر و منطق است غافل مانده و باید ذهنش را متوقف نموده و به غرایز و عواطف و احساسش بیشتر اهمیت دهد.

وارد شدن به قلمرو احساسات پوزیدونی میتواند او را تغییر دهد تا احساسات و نیازهای عاطفی دیگران را هم در یابد و به آنها اهمیت دهد.

 

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)