کلمات کلیدی زئوس

رهبر
مدیر
 
رئیس

لایق
صاحب اراده قوی
قدرت
عقاب
توسع هر چه بیشتر کار
تیزبین
رهبر ذاتی
اهل عمل
فرمانروایی و حاکمیت بر خود


جدی و خشک
با درایت
مسلط به همه جهات
کنترل کننده
ریسک پذیر
رهبر شدن از طرف دیگران
نوک هرم
هرم در امنیت
باعث رشد و پیشرفت
به رسمیت شناختن سایر هرم ها
اتوماتیک وار غیر همسو ها دفع می شوند
فراهم آورنده ی همه چیز
فقط سر
از زن ها خیر دیده و خیر می رساند

و. . .

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)