تمرین عملی برای رشد آرک تایپ هستیا

۱٫هنگام انجام دادن هر کاری با تمام وجود و بدون در نظر گرفتن زمان و مکان به انجام دادن آن کار بپردازید.

۲٫زمانی از وقت خود را به عبادت و نیایش بپردازید و در آن عبادت و نیایش غرق شوید، به طوری که متوجه وقایعی که دور وبرتان می گذرد ،نشوید.

۳٫هنگام گردگیری و نظافت منزلتان ، با تمامیت وجودتان ، طوری که انگار زمان بی پایان است ، به آن بپردازید.

۴٫هر مسئله و یا پیشامدی که برایتان پیش می آید و یا در اطرافتان رخ می دهد را همه جوره بپذیرید و پذیرش همه جانبه و با تمام وجود کل کائنات و جهان هستی و هر آنچه که هست و نیست را داشته باشید.

۵٫لباسهایتان را خود اتو کنید و این کار را با تمامیت وجودتان انجام دهید ، بدون هیچ تصویر ذهنی و بدون هیچ رویاپردازی و توهمی، یعنی به هیچ چیز فکر نکنید و فقط با حضور کامل به اتو کردن لباستان بپردازید.

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)