اسطوره آپولو

زیبایی از هر نوع ؛ چه در هنر و موسیقی و شعر ، چه جوانی و سلامتی و اعتدال ؛ همه در آپولو جمع است .


هر چیزی که با قانون و نظم سرو کار دارد به او مربوط می شود او مبیًن علاقه ی یونانیان به چیزهای قابل فهم ، معین و قابل سنجش  و پرهیز ایشان از چیزهای تخیلی ، نامفهوم و بدون شکل است .

آپولو هر آنچه را که زیاد نزدیک باشد و آدم را درگیر کند  و تماسهای پر از روح و مستی عارفانه و دیدگاه های پرشور و جذبه را رد میکنددارای ویژگی مردانه ی مشاهده و عمل از دور است “. آپولو می درخشد . ویژگی های او باعث موفقیت در نظام پدر شاهی می شود .

در قلمرو آسمانی( هوش ، اراده و ذهن) احساس راحتی میکند . اما دو جنبه پنهان و تاریک هم دارد . آپولو به عنوان خدا دومین خدای مهم یونانیها ، خدای خورشید ، هنرها ( به ویژه موسیقی )، پیشگویی و تیر اندازی ، آورنده قانون و کیفر دهنده خلاف کارها ، حامی شفا و دارو ، نازل کننده طاعون ، محافظ گله داران می باشد .
جنبه ی تیرانداز : برای تیرانداز شدن ، اراده ، مهارت و تمرین لازم است
. ذهن آپولو منطقی است و به راحتی با واقعیت عینی رابطه برقرار می کند
 قوانین علت و معلولی از قبل و به طور کهن الگویی در ذهن آپولو برنامه ریزی شده است . برای به هدف زدن باید درک و احساس درستی از آینده داشت، او می داند چه می خواهد ، رویایی و خیالباف نیست .
جنبه موسیقی دان : دو وسیله زهی داشت ؛ کمان و چنگ .

 مشخصات موسیقی آپولویی : وضوح نت ها وخلوص آهنگ . اعتدال و زیبایی مثل ؛ موسیقی کلاسیک باخ .
مخالف اعمال قهرمانی است . به احتیاط کردن ارزش می دهد . از خطر جسمانی اجتناب می کند . توسط عواطف ، آشفته نمیشود . ترجیح می دهد مشاهده گر باشد . یک حاشیه نشین است نه یک قهرمان .

دو اصل اخلاقی آپولو : خود را بشناس و در هیچ چیز زیاده روی مکن .

کمان و فلوت را دوست داشت.

 گیاه مورد علاقه : درخت غار ، قوهای آوازه خوان پرندگان مقدس آپولو بودند .

حیوانات سمبلیک آپولو عبارت بودند از : زاغ ، کلاغ سیاه ، مار ، گرگ .
آپولو پسر محبوب زئوس است . از نظر ذهنی با خودش فاصله دارد . ازرنج دیگران بی اطلاع است ولی به بی رحمی زئوس نیست

مجازاتهایش ظالمانه و از روی کینه توزی بود . آپولو پسر لِنو و زئوس و برادر دوقلوی آرتمیس ( ایزد بانوی شکار و ماه ) بود . این دو تیرانداز بودند و تیرهایشان را بدون خطا و از فاصله دور به هدف می زدند . هر دو به دور بودن و غیرقابل دسترس بودن و ناپدید شدن شهرت دارند .

 آپولو در عشق ناموفق بود . علی رغم اینکه پیشگو بود ، خودش پیشگویی نمی کرد . معبد آپولو در دلفی قرار داشت و در سه ماه زمستان معبد خود را به دیونیسوس می داد .

مردم به دو علت به معبد آپولو می رفتند : ۱- برای توبه داده شدن از یک خلاف یا جنایت ۲- برای راهنمایی گرفتن و تبیین و تفسیر قوانین .  

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)