کلمات کلیدی آرک تایپ آرتمیس

خواهر
منجی گری
کل کل
کله شق
لجباز
رقابت جو
به اطرافیان احساس مردانگی می دهد
طرفدار حقوق زنان
ورزشکار (عضله برایش مهم است.)
بدن آماده
لباس و کفش راحت و اسپرت
دویدن


استقلال مالی
رو کم کن
کل کل
رقابت جو
منجی
دونده
طبیعت بکر
برعکس جامعه آپولویی
از نشانه های زنانگی متنفر
کمان
همسرش داغون
از ترس مظلوم شدن ظالم می شود
عجول
قابله
هدفگرا
همیشه پر انرژی ، در پیری مثل جوان ها
ماه
باکره
بدون آرایش
کله خر
کله خراب
کله شق
بی کله
شکارچی
مردانه
عکس العمل
و . . . .

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)