تمرین عملی برای رشد آرک تایپ دیمیتر


۱٫ برای بقیه غذا درست کنید و از هر فرصتی برای دادن غذا و یا هر نوع خوراکی به اطرافیانتان استفاده کنید.


۲٫ تا آنجا که می توانید به دیگران سرویس دهید و کارهای آنها را برایشان انجام دهید.
۳٫ وقت زیادی از خود را به فکر کردن در مورد دیگران بپردازید و دلواپس و نگران آنها و کارهایشان باشید.
۴٫ همیشه همراه خودتان خوراکی داشته باشید تا هر کسی که گرسنه بود، به او بدهید، فرق نمی کند فرد گرسنه آشنا و یا غریبه باشد!
۵٫بچه های دیگران را نگه دارید تا آنها به کارهایشان برسند  و به آنها با صبر و حوصله غذا بدهید.


نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)