کلمات کلیدی آرک تایپ دیمیتر

مادر

فداکاری

گذشت

ایثار

کنترلر از زیر

علاقه مند به پروسه تغذیه و غذا دادن به همه چیز و همه کس

رشد و  پرورش  دهنده فیزیکی و متا فیزیکی

غذای مادرانه خوشمزه و خورشت جا افتاده 

کنترلر از زیر( به صورت نا محسوس و غیر آشکار همه از او تبعیت می کنند و فرمانبردارش هستند )

استفاده از محرومیت به عنوان ابزار کنترلی

حمایت بی دریغ

آغوش گرم و نرم مهربان و صمیمی 

پرورش همه جانبه

غذای خوشمزه مامانی

گومبولی ، نرمولی ، گرمولی

عجزه پروری( در راستای دهنگی های بی دریغ و بی شائبه و بی شمار)

رشد هنده فیزیک ( آنچه که دیدنی است و با حواس پنجگانه می توان حس و لمس نمود )

سرویس دهنده بی انتها و بدون حد و مرز

بهترین چیزها برای دیگران و باقی مانده بدرد نخور ، قبل از حرام شدن و ضایع شدن برای او

قلدر و توانمند

 و  . . .

 

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)