آگاهی خاموش ماندن
آگاهی خاموش ماندن

احتمالاً ما نیز بارها و بارها با خودمان و یا اطرافیانمان این چنین مکالمات و گفتگوییهایی را برقرار نموده و مبادله نموده ایم ، یعنی در بطن بهره مندی از مواهب ارزانی شده و در حمایت مطلق متولی امنیتمان ، سراغی از رحم و مادر ( امنیت و خدا ) می گیریم و احیاناً اظهار نظرهای تمسخر آمیزی نیز در این مورد می نماییم . . . 
چه بسیار شنیده ایم و گفته ایم اینچنین مکالماتی را در مورد آفرینش و خدا و امنیت و زندگی و زندگی ماقبل تولد و آنچه که برای ماست در پس از مرگ ، خداوند به همه ما آگاهی خاموش ماندن را و این گونه اظهار نظر نمودنهای غیر مسئولانه را عنایت فرموده و ارزانی کند . . . 
ان شاء الله . . . 

عاکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف که ما عبدناکَ حقّ عبادتِک و واصفان جمالش به تحیر منسوب که ما عَرَفناکَ حقّ مَعرِفتِک

گر کسی وصف او ز من پرسد ***بیدل از بی نشان چگوید باز

عاشقان کشتگان معشوقند ***بر نیاید ز کشتگان آواز
دیباچه گلستان سعدی

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)