اسطوره پوزیدون

 پوزیدون (به یونانی: Ποσειδῶν) و (به انگلیسی: Poseidon پسر کرونوس و رئاست. یکی از شش فرزندی بود که بالاخره توانست قدرت‌های دنیا را تقسیم کند. برادران و خواهران او عبارتند از: هستیا، دیمیتر، هرا، هادس و زئوس. در هنگام تقسیم حوضه قدرت میان سه برادر (زئوس – پوزیدون – هادس) فرمانروایی و سلطه کامل بر آب ها و دریاها نصیب او شد، زئوس فرمانروایی آسمان و سطح زمین، و دنیای زیرین هم نصیب هادس شد. او به خدای دریاها شهرت دارد. ایزد مدیترانه بود و به دست تلشین‌ها پرورش یافت. نام‌های الوهیت دیگری که به پوزیدون نسبت داده شده است عبارتند از خدای زمین لرزه‌ها و اسب‌ها. نمادهای مرتبط با پوزیدون عبارتند از: دلفین، نیزه سه شاخ و سه ماهی چنگک دار نیزه‌ای. پوزیدون اغلب از نیروهای خود مانند زمین لرزه، طوفان و اسب‌ها برای ترساندن و مجازات مردم و به عنوان انتقام از آن‌ها استفاده می‌کرد. پوزیدون خود را با زئوس برابر می شمرد و پس از زئوس قدرتمندترین خدا است و طبیعتی ستیزه جو و حریص و سرکش دارد. برای به دست آوردن و تسلط بر سطح زمین و شهرهای خدایان منصوب از طرف زئوس، با آنها درگیر می شده است. رومیان، پوزیدون را با نام « نپتون » می شناسند.

     

 او به خاطر عشق‌هایش با فنا ناپذیرانی چون دیمیتر یا همسر رسمی‌اش آمفیتریت یا حتی با غول‌هایی چون مدوز شهره است. پوزیدون معشوقه‌های بسیار داشت و به دفعات و به انحاء گوناگون و به صور مختلف و متفاوت حتی به شکل تجاوز گرانه با زنان ارتباط بر قرار نموده و پدر فرزندان بیشماری بود. پوزیدون با آمفیتریت «Amphitrite» (یکی از پنجاه حوری دریایی که دختران نروس بودند و نوه اوسیانوس Oceanus، تایتان آب های به هم پیوسته جهان بود) ازدواج کرد،

پوزیدون و همسرش آمفیتریت

 و حاصل این پیوند یک نیمه انسان و نیمه ماهی به نام ترایتون بود.

تریتون

 او همچنین مدوسا (یکی از گورگون‌ها) را نیز حامله کرد تا کریسائور و پگاسوس (اسب بالدار) را دنیا آورد. تجاوز به آیترا «Aethra» توسط پوزیدون بدنیا آمدن تسئوس را به همراه داشت؛ او بعد از تجاوز به کاینئوس «Caeneus» او را به درخواست خودش به یک مرد تبدیل کرد. تجاوز بعدی آمیمونه «Amymone» را گرفتار خود کرد، وقتی او سعی داشت از دست ساتیر فرار کند و پوزیدون او را نجات داد. 

نجات آمیمونه توسط پوزیدون از دست ساتیر

دیگر فرزندان پوزیدون شامل: ایمولپوس «Eumolpus»، پولیفموس (یکی از سیکلوپ‌هااوریان، شاه آمیکوس، پروتئوس، آگنور و بلوس از ائوروپه، پلیاس و پادشاه مصر بوسایرس «Busiris» بودند. او پدر موجودات نا‌میمونی چون سرکوپ‌ها، آلوئادها، کریزائور و پولیفم سیکلوپ است. پسران پوزیدون هیولاها و غولها بودند، اما پدر و پسرانش با هم وفادار و صادق و رو راست بودند. بعد از اینکه اودیسه، پولی فیموس، پسر پوزیدون، را کور کرد، پوزیدون تا ۲۰ سال به فکر انتقام جویی از او بود و احساس کینه و نفرت شدیدی نسبت به اودیسه داشت. 

او اغلب در امور فناپذیران دخالت می کرد. از آنجا که زئوس سلطه کامل بر سطح زمین و آسمان را در دست داشت، پوزیدون همواره به او حسادت می کرد، یک بار بر علیه زئوس قیام کرد، زئوس برای مجازات او را به سرزمین تروا تبعید کرد.

او همراه با آپولو که او هم به جرمی محکوم به خدمت برای پادشاه تروا که دست نشانده زئوس بود گردید،  به اتفاق یکدیگر برای ساخت دیوار دور شهر تروا مزدوری می کردند . او همواره حسرت سلطه برسطح  زمین را داشت. یکی دیگر از بدنامی‌های پوزیدون حاصل رقابت او در منطقه آتیک با الههٔ جنگ، آتنا، بر سر شهر آتن بود. برای فریفتن دلهای مردم شهر، پوزیدون نیزهٔ سه شاخ خود را بر روی زمین پرتاب کرد و باعث بوجود آمدن بهار در آکروپولیس شد، او به مردم آتن چشمه‌های آب شور را هدیه داد، اگرچه دست آخر آتنا به سبب دادن درخت زیتون به مردم آتن در این نبرد پیروز شد و به خواست زئوس مبنی بر حاکمیت بر شهر آتن نهایتاً جامه عمل پوشانید . او چنان ناکام ماند که با نیزه سه شاخ خود بر صخره آکروپول ضربه زد که رد آن در عهد تاریخی نیز پابرجا بود و پوزیدون از این تصمیم خشمگین شد و دشت‌های آتن را با طوفان های عظیم غرق کرد. سرانجام، آتنا و پوزیدون با آمیختن نیروهای یکدیگر با هم متحد شدند.

او همچنین بر سر سروری بر شهر کورنت با هلیوس و حاکمیت بر شهر آرگوس با هرا همسر رسمی زئوس که این شهر و حاکمیت بر آن را به او سپرده بود به رقابت پرداخت ولی نها یتاً  ناکام ماند. 

پوزیدون در جنگ تروا جانب یونانیان که متجاوزین و حمله کنندگان به تروا بودند را گرفت، زیرا هنگامی که دیوار شهر تروا را ساخت و به پایان برد، ترواییان اجرت آن را نپرداخته و دین خود را به او ادا نکردند. با این حال پوزیدون با پنهان کردن آنه از چشم آشیل از آنه پشتیبانی کرد.

معبد پوزیدون مشرف به دریاست. پوزیدون ایزد زلزله و ایزد عنصر مایع است که عالی‌ترین تظاهر آن دریای با شکوه و توانایی بالقوه سرکشی و طوفانی بودن آن است. پوزیدون در ژرفای آبها زندگی می کند. او گاه سوار بر ارابه خود که اسبانی به رنگ خزه و در عمق کف دریا آن را می کشند، با صدای بلند و رسایش، بر امواج فرمان می راند، طوفان ها را رام می کند یا آنها را برمی‌انگیزاند. نیزه سه سر او مد (عکس جزر) را باعث می شود. با وجود اینکه پوزیدون خدای اسب‌ها بود، آتنا اولین ارابه را درست کرد. همچنین آتنا اولین کشتی را ساخت تا بر روی دریایی که پوزیدون فرمانروای آن بود حرکت کند و همانا صرفاً با کمک این ایزد بانو و خرد و تدبیر اوست که می توان بر این حوزه وجودی و غرایز و عواطف آن فائق آمده و آنرا در اختیار گرفت .

اقوام، حتی اقوامی که در عمق قاره ها و به دور از سواحل و دریاها به سر می بردند، او را می پرستیدند، زیرا نه تنها بر دریاها فرمان می راند، بلکه بر  چشمه ها و مجاری نهفته در زیرزمین نیز حکومت داشت، و ایجاد زلزله می کرد و همچنین به واسطه تلاطم دریا و ایجاد موج و طوفان و نیز پدیده جزر و مد آب دریا ها به مقاصد و اهداف غریزی و احساسی و عاطفی خود دست می یافت. نا خداها و ملاحان و ملوانان یونانی در جزیره ها و خلیج ها و معابر و قسمت های خطرناک دریاها برای او معبد می ساختند تا با عبادت و اطاعت وی از خشم خدای دریاها ایمن باشند و سفرشان را بی خطر انجام داده و از انواع رویکردهای پوزیدون با ایشان جان سالم به در ببرند .  

 

 

دریا نوردان پوزیدون را ستایش می کردند و ایمنی دریا را از او خواستار می شدند. توان پوزیدون نه تنها بر دریا، بلکه بر آبهای شیرین و بر پریان دریایی گسترده بود. او با پراکندن رطوبت برخاسته از تبخیر آب دریا ها در حاصلخیزی کشتزارها سهیم بود. پوزیدون را از ایزدان کشاورزی نیز نامیده‌اند.

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)