ارتباط، عشق ، …

فلسفه ارتباط چیست و عشق در این موضوع چه نقشی دارد ؟

زیربنای هر نوع ارتباطی در هر زمانی و در هر مکانی و در هر مورد و هر موضوعی و با هر چیزی نیاز و رفع نیاز است .

 هر چقدر که این نیاز و رفع نیاز عمیق تر و کامل تر و بنیادی تر و پرتعامل تر باشد علاقه و تمایل درونی برای ایجاد و تداوم و تعامل در این رابطه شدیدتر می گردد تا نهایتاً به تعریفی مشابه به عشق و یا انواع و شقوق آن دست می یابیم .

.

.

 آگاه باشیم که این نیاز و رفع نیازها همگی در جهت رشد و تعالی و تکامل یکی از ابعاد وجودی مان یعنی ذهن و یا روح و جسممان است و عملاً اگر عشق نباشد یعنی نیاز و رفع نیازی صورت نپذیرد ، رشدی نیز حاصل نمی گردد و در حقیقت میل و تمایل عمیق درونی مان بر اساس ماهیت وجودی روح است که ما را به سوی رشد و تعالی رهنمون  می سازد .

 

.بر همین اساس اگر عشقی وجود نداشته باشد یعنی روح در زندگی مان نقشی نداشته و عملاً‌ در بقا به سر می بریم و بنابراین زمانی که از تعامل و تعادل ما بین جوینده و نابودگر وجودمان راهی که راه ماست بر مبنای قهرمانی ما مشخص می گردد عاشق این مسیر خواهیم بود چون این راه در آن لحظه و در همزمانی در تعادلمان با جهان هستی کلیه خصوصیات عشق ورزی را که همانا بیشترین میزان تعامل و پروسه نیاز و رفع نیاز را با آن خواهیم داشت

همانگونه که از بدو تولدمان بیشترین میزان نیاز و رفع نیاز را با والدینمان داریم و عاشق آنها هستیم و بعداً شاید در مواقعی اسباب و لوازمی مانند ملافه ای و یا پتویی و اسباب بازی و یا مکانی در کنار آن و یا در جای آن قرار گیرد و بعداً شاید اشخاص و چیزهای دیگری را هم دربرگیرد مانند اتاق ، خانه و یا خواهر و برادر و اقوام و هم بازی ها و بازی ها و فعالیت ها و اولیای مهد کودک و …

و این پروسه تا زمانی که سیر تکامل در درونمان فعال است تا انتها با رویکردهای گوناگونش تا انتها ادامه خواهد داشت .

 

نظرات کاربران :
  1. Rodolfo گفت:

    So true. Honesty and erevythnig recognized.

  2. Shannon گفت:

    Ppl like you get all the brains. I just get to say tahkns for he answer.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)