نقش نابودگر در مسیر رسیدن شعف

هدف نهایی هر یک از ما در پروسه در پیش گرفتن سفر قهرمانی و در راه آن قرار گرفتن به این منظور است که بتوانیم ما بین ذهن و روح و جسممان که سه قسمت کلی تشکیل دهنده وجودمان هستند و هر کدام به نوبه خود ، خودسر و خویش فرما بوده و اگر رهایشان سازی هر کدام راه خود را می روند تعامل و تعادل و توازن ایجاد کنیم.

ولی به عینه بارها دیده ایم که چه در مورد خودمان و چه اشخاص اطرافمان در زمانها و مکانهای متفاوت هر یک از ابعاد وجودیشان را با رویکرد افراط و تفریط به قیمت فنا و فدا کردن بعد دیگری از وجودشان تعالی می بخشند.

 درمورد اعتلای روحی مشخصاً می بینیم که شخص با اعراض و دوری از روابط و تعلقات مادی و نیز انتخاب نوعی زندگی روحانی و راهبانه گونه است اما می توان به طرقی این اعراض و رویگردانی را به نوعی متعادل تر و آگاهانه تر نیز انجام داد به این صورت که چون همگی ما انسانها تا زمانی که در تجربه فیزیک هستیم می بایستی به سایر ابعاد وجودی مان نیز توجه کرده و آنها را نیز آگاهانه زندگی کینم و زندگی متعادلی داشته و هم به موفقیت مادی برسیم و هم آگاهی و دانش و علم روزافزون را تجربه کنیم و هم به تکامل روحی برسیم

و بر این اساس می بایستی با همین رویکرد بتوانیم در هر مقطع از زندگیمان با اعراض و دوری لحظه و یا کوتاه مدت از سایر ابعاد وجودمان به یک بعد رسیده و آن را رشد و پرورش داده و بارور نمائیم .

به عنوان مثال می توانیم در یک روز کاری سنگین که ذهن و جسممان به اندازه کافی رشد کرده و پرورش یافته و به آن توجه شده و عملاً از روحمان اعراض نشده با یک مراقبه و حضور در لحظه کوتاه مدت که در طی آن از ذهن و جسممان اعراض می کنیم به روحمان جلا بخشیم و به نوعی از این طریق بتوانیم تعادل ضمنی را ایجاد نماییم که در طی این گونه حضور در لحظه ها با زدودن غبار گذشته و آینده از ذهن و جسممان به تخلیه ذهن و جسم از تجمعات انرژی که در طی توجه بیش از اندازه به آنها دچارشان گردیده نیز رها گردیده و پاکسازی گردیم .

نظرات کاربران :
  1. طاهره گفت:

    خیلی زیبا بود
    من همیشه مطالب شما را دنبال می کنم. قلم فوق العاده خوب و قشنگی دارید.
    شاد باشید و سربلند

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)