جوینده و سازگاری

سازگاری را در چه می دانید ؟


سازگاری !!

.

اولین تصویری که با شنیدن این کلمه به ذهنتان خطور می کند چیست ؟ سازگاری را در چه می دانید ؟ چه زمانی خود را سازگار می نامید و به چه رفتاری رفتار سازگار می گویید ؟

شاید برخی از ما ، انعطاف، کوتاه آمدن ، از خود گذشتن، فداکاری و نادیده انگاشتن خودمان را سازگاری بدانیم ! به عنوان مثال اگر در گفتگویی با سایرین اتفاق نظر نداشته و با آنها موافق نباشیم ولی به رای آنها تن در دهیم و به اصطلاح “کوتاه بیاییم” ، خود را سازگار تلقی کنیم! یا در برخی اوقات بی مرزی و نشناختن و یا حتی به رسمیت نشناختن هویت خود را در ارتباط با سایرین ، به حساب سازگار بودن خودمان بگذاریم و از این بابت به خود ببالیم .

بیایید در ادامه مطلب سازگاری را تعریف و بررسی کرده و به ارتباط آن با کهن الگوی جوینده از سفر قهرمانی بپردازیم !

سازگاری به معنای یافتن اشتراک است.

به عنوان مثال برای سازگاری با یک فرد جدید ، بایستی ابتدا تشابهات فی ما بین را شناسایی کنیم تا بر بستر این تشابهات رابطه شکل بگیرد ! به این منظور بایستی خصوصیات خود و فرد مورد نظر را بشناسیم !

برای یافتن این خصوصیات ، نیاز به جوینده داریم ! فعالیت انرژیِ جوینده در درون ما ، به ما کمک می کند ، تا بصورت هدفمند و در حوزه مربوط ، به دنبال خصوصیات مورد نظرمان باشیم و با یافتن آنها ، از طریق پیدا کردن تشابه ها ، سازگاری رخ دهد !

 هویت ما مربوط به زمان فعالیت انرژی حامی و جنگجو است (در صورت تمایل مطالب مربوط به هویت را مطالعه بفرمائید ) . از طرفی فردیت ما نیز یگانه و منحصر بفرد است ، اما برای رسیدن به آن نمیتوان عزلت گزید و در غار فرو رفت ! برای رسیدن به آن  بایستی به دنبال هر فرصتی بایم که با تعاملات گوناگون، ارزش های وجودی و استعدادهای نهفته خود مان را شکوفا کنیم !


به یاد داشته باشیم که “راه خدا از میان خلق خدا می گذرد” ،

پس برای رسیدن به خود حقیقی عمق درون خود ، و شکوفا سازی فردیت درونی ، تعاملات هدفمند و سازنده برقرار کنیم ، با کمک گرفتن از انرزِی جنگجو و حامی ، مرز وجودی خود را بشناسیم و حمایت کنیم ، هویت خود را شکل دهیم و با استفاده از انرژی جوینده، به دنبال یافتن تشابهات باشیم تا سازگاری را به شکل مناسب تجربه کنیم و همچنین با درک و فهم تفاوت های خود و سایرین ، روابطی سازنده  و آگاهانه و مفید را شکل دهیم !

 

پیشنهاد :

به عنوان تمرین چند نفر از دوستان همکاران و اطرافیان خود را در نظر بگیرید و تشابهات بین خودتان را که دلیل سازگاری شما با آنها است را پیدا کنید ! این تمرین را در خصوص افرادی که رابطه دوری با آنها دارید نیز انجام دهید و ببینید چه نقاط مشترکی می تواند باعث رابطه جدید بین شما شود. با انجام این تمرین ، بستر مشترکی که باعث رابطه شما است را پیدا می کنید و روابط هدفمندی برقرار خواهید کرد !

 

 

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)