کلمات کلیدی مادینه و نرینه روان (آنیما/آنیموس) – ۲

 


 

 

 

کلمات مثل انسان ها می مانند و منحصر به فردند (چون بر اساس نیاز انسان ایجاد شده اند، برای بیان یک نیاز و روشن کردن یک مساله و …)
تمام این کلمات هم معنی مبهم:
دوپهلو، چندپهلو، گنگ، نامشخص، با ابهام، تاریک، دربسته، نامعلوم، مجهول، مشکل، مشکوک، غیرمحقق، فروبسته، پوشیده
و همه این کلمات نیز هم معنی اسرارآمیز هستند ولیکن هرکدام در جای خودش استفاده می شود:
مرموز، رازگونه، پرخیده، سری، مبهم، رمزدار، پوشیده

منفی و مثبت:
هم می توان در اصطلاحات الکتریکی در نظر گرفت هم در ریاضیات و هم …، تمام این اصطلاحات از ریشه ای نشات گرفته که همه به یک جا بر می گردد.
در ریاضیات می توان دو سویه بودن را به وضوح دید که هم ۱- داریم و هم ۱+ و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد و از جمع این دو به هیچ (۰) می رسیم. جالب اینجاست که معمولاَ اعداد مثبت برایمان جنبه ملموس و فیزیک دارند یعنی داشتن ۲+ سیب برایمان مشخص تر و قابل فهم تر است تا ۲- سیب که به دلیل وجود جامعه زئوسی آپولویی و پررنگ بودن دستاوردها در زندگی کنونی می باشد. البته همین روند در حسابداری با عناوین بدهکار و بستانکار پوشش داده شده است که باز با توجه به جامعه زئوسی آپولویی بدهکار بودن و بالا نگه داشتن ستون درآمدهای جاری از هنرهای واحد مالی محسوب می شود.

در مبحث مدارها نیز بر اساس حرکت بارهای منفی به سمت بارهای مثبت، جریان الکتریکی ایجاد می شود. که آنیما جاری است و حرکت را راه می اندازد.
شکل این دو علامت نیز قابل تامل است. + معمولاَ برای نشانه گیری و تمرکز روی هدف از این علامت استفاده می شود (مثال بارز آن در تیراندازی) و – عدم وجود هدف و پخش بودن را نمایان می گردد.

البته مادینه(آنیما) به دلیل پخش بودنش، خالی نیز هست و نرینه(آنیموس) به دلیل متمرکز بودنش،  پر و مملو از انرژی برای حرکت می باشد.

 


نظرات کاربران :
  1. فیروزه گفت:

    سلام ”
    سپاس . . .

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)