مقدمه سفر قهرمانی زن ( ۳)

به عنوان مثال تحویلدار بانکی را در نظر بگیرید که مرد است و همکار ایشان که خانم است اگر این هر دو در مجاورت هم مشغول به کار باشند و شما در انتخاب تحویلدار آزاد باشید در چه مواقعی و در چه حالتی و با چه ضروریاتی ، کدامیک از این دو را برای انجام امور بانکی تان انتخاب کرده و ترجیحتان در هر یکی از حالات و توجیه مربوطه را بررسی نمایید.


با انجام این تست و تصویرسازی برای خودتان می توانید به راحتی برای خودتان بررسی کنید که آیا شما جزو دسته ای هستید که دچار بی حسی هستید و یا دچار تعصب بر مساوات و برابری و … در مورد این دو جنس و یا هرگونه عقده ای در ارتباط با این مسئله ، اما اگر با نگاه واقع بین و مشاهده گرتان و بر اساس آنچه که طبیعت در طی میلیونها سال برای این دو جنس ایجاد نموده و تفاوتهای همه جانبه ایشان ، قضیه را بررسی کرده و تصمیم گیریهای متفاوتی بر اساس تفاوتهای این دو جنس و تفاوتهای موقعیتهای حضورتان در نظر بگیرید ، این بدان معناست که امکان شروع و بررسی و کسب آگاهی در زمینه سفر قهرمانی زنانه و همچنین سفر قهرمانی مردانه برای شما وجود داشته و قادر خواهید بود که مسافر این سفر باشید و اگر نه بهتر آن است که بر روی مبانی زیربنایی و اولیه ای که چند مورد آن در بالا ذکر گردید کار کرده و سپس وارد مراحل بعدی شوید .


احتمالا اگر کار مالی پیچیده و نیازمند به دقت بیشتر و مسئولیت پذیری و قاطعیت در عملکرد و یا کار خاص بانکی داشته باشیم قطعاً تحویلدار مذکر را انتخاب می کنیم و اگر کار نرمال و دارای رویه ساده تر و کارهای روزمره بانکی داشته باشیم در مقایسه تحویلدار خانم را ترجیح می دهیم .


این نوع انتخاب ما از جایگاه فاعلی و با رویکردهای بیرونی آن می باشد کما اینکه خود این دو تحویلدار تا حدی بر اساس جنسیت خودشان و هماهنگ با جنسیتشان رفتار نمایند و تحت تاثیر عوامل و محرکها و عقده های خاصی نباشند . اما از بعد درونی نیز می بایستی این دو را کاملاً بررسی نماییم که آیا خود ایشان در صورت مونث بودن چگونه کار خود را انجام می دهند و بر طبق جدول بالا می باشد یا خیر و در صورت مذکر بودن نیر به همین منوال و ترتیب و آیا پس از ترک محل کار خود چگونه به زندگی خودشان ادامه می دهند و هر یک به چه صورتی چه زنانه و چه مردانه زندگی می کنند و یا اینکه با همان حالت و حس و حال کار تحویلداری بانک بقیه ابعاد وجودی شان را نیز زندگی می نمایند و یا اینکه خیر ، اینها موارد و مطالبی هستند که در این مقال به آنها می پردازیم و با دقت در مورد جزئیات و نحوه و چگونگی تعاملات هر یک بحث و بررسی خواهیم نمود .

……………………………………….

نظرات کاربران :
 1. نعیم گفت:

  چه جالب!

 2. طاهره گفت:

  عالی بود مثل همیشه

 3. نسرين گفت:

  بقیه اش را کی مینویسید

 4. الهه گفت:

  شروع خوبیه برای شناخت انسانها

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)